Na začátku roku nám paní profesorka Kurillová sdělila, že se v dubnu bude konat krajské kolo dějepisné soutěže na téma Léta strachu a nadějí (Československo v letech 1949 až 1967). Jelikož jsem se v průběhu školního roku již zúčastnila jiné dějepisné soutěže s názvem Šumná Ostrava, tak jsem neváhala a přihlásila se. Nebyla jsem sama, přihlásilo se dalších 5 studentů. Nakonec jsme vytrvali jen tři: já - Nela Kovalová (2. A), Honza Hůla (2. A) a Bart Brettschneider (1. A). Během měsíců února a března jsme se scházeli na ranních schůzkách s paní profesorkou a dávali všechno dohromady. Paní profesorka nám vypracovala určitá témata, která jsme museli pečlivě projít a naučit se. Každý z nás se učil ta témata, která ho zajímala, ale občas nám připadla i témata, která nám byla vzdálenější. Dny ubíhaly a my jsme se museli scházet častěji, abychom byli dobře připraveni.

A konečně se 5. 4. uskutečnilo na gymnáziu v Bohumíně krajské kolo této soutěže, jehož se zúčastnilo 16 tříčlenných týmů. Slavnostního zahájení se zúčastnil i náměstek hejtmana kraje Mgr. Stanislav Folwarczny. Pak už jsme vypracovávali dosti náročný test z různých oblastí daného tématu (politika, hospodářství, kultura, sport apod.), ale myslím si, že jako tým jsme skvěle spolupracovali a zúročili tak své nově nabyté vědomosti. Díky pečlivé přípravě se nám podařilo mezi převážně staršími studenty umístit na pěkném 9. místě.
V průběhu přípravy jsem si uvědomila, kolik nových vědomostí a informací jsem získala a obohatila tím své dějepisné znalosti. Tímto bych chtěla poděkovat našemu skvělému týmu a především paní profesorce, která nás dobře připravila a po celou dobu soutěže nám držela palce.

Nela Kovalová, studentka 2. A

 

Novinky


22. 05. 2017 | Novinky
Maturanti 2017


17. 05. 2017 | Po škole
Legie-Bitva u Doss Alto


08. 05. 2017 | Novinky
Adopce antilopy jelení


08. 05. 2017 | Po škole
Francouzské drama na scéně Arény


14. 04. 2017 | Novinky
Dějepisná soutěž


01. 02. 2017 | Po škole
Cooperation with British Council


06. 01. 2017 | Novinky
Schulrunde Deutsch Olympiade


Novinky »