Testování studentů v angličtině - Oxford Online Placement Test

Dne 14. června 2017 proběhlo na našem gymnáziu testování studentů v angličtině pomocí Oxford Online Placement Test.
Cílem bylo určit, jakého pokroku od začátku svého studia žáci dosáhli a rovněž zjistit, ve kterých oblastech jazyka vynikají a ve kterých mají naopak rezervy. Toto zjištění nám umožní zaměřit se na tu oblast, která našim studentům činí problémy, což povede k zefektivnění výuky. Tento srovnávací test rovněž ukazuje jazykovou úroveň studenta dle společného evropského rámce. Díky tomu jsme mimo jiné schopni určit, na který z cambridgeských certifikátů se bude daný student zaměřovat. Výsledky byly nad očekávání. Mnoho studentů již v prvních dvou ročnících dosahuje úrovně B1, která odpovídá státní maturitě.
Mezi studenty vyšších ročníků jsou i tací, kteří dosahují na C2 (rodilý mluvčí), čtyři testovaní prokázali úroveň C1 (advanced) a 21 testovaným vyšla B2 (což je úroveň potřebná k získání prestižního cambridgeského certifikátu FCE).
Všichni testovaní obdrželi oxfordský certifikát o absolvování testu. Testování se osvědčilo a hodláme jej využít i v dalších letech.

Novinky


11. 09. 2017 | Novinky
Adaptační kurz I.A


25. 07. 2017 | Po škole
Život u protinožců očima naší studentky


17. 07. 2017 | Po škole
Bitva o pohár Ostravské univerzity


22. 06. 2017 | Po škole
The very first Essay Competition in NeT Schools of EDUCAnet 2017


19. 06. 2017 | Novinky
Oxford Online Placement Test


17. 06. 2017 | Po škole
Naše stopy


05. 06. 2017 | Novinky
Slavnostní předání vysvědčení maturantům


05. 06. 2017 | Novinky
Přednáškový den


Novinky »