Dne 14. 12. na naší škole proběhla týmová matematická soutěž, které se zúčastnila celá škola. Hned na začátku nám paní profesorka Brožová řekla, že si každý máme vzít papírek, na kterém bude buď zlomek, tvar či nějaké číslo. Podle toho se utvořila čtyřčlenná až pětičlenná skupina studentů. Můj tým se skládal ze studentů 2. A -  Benedikty, Vojty a Kuby.

Po rozdělení do týmů jsme od paní profesorky dostali několik papírů se zadáním. Řešili jsme třeba sudoku nebo algebrogramy. Zajímavé byly i úlohy s tajuplnými názvy či čárky a kolečka. Mezi nejlepší zadání asi patřily tangramy, protože byla zábava tvořit z geometrických tvarů daný obrázek na zadání. Po hodině si paní profesorka všechny vyplněné i nevyplněné papíry opět vzala zpátky a na opravená řešení s výsledky se všichni můžeme těšit na vánoční besídce. 

Tereza Sulková, studentka 2. A

 

Novinky


12. 03. 2018 | Novinky
PROCHÁZKA MEDIÁLNÍM SVĚTEM S TOMÁŠEM KABÁTEM


28. 02. 2018 | Po škole
Morální úpadky..


20. 02. 2018 | Novinky
ARCHEOLOGIE v hodině dějepisu


13. 02. 2018 | Novinky
Den bruslení na EDUCAnetu


29. 01. 2018 | Po škole
ENGLISH VIDEO COMPETITION!


02. 01. 2018 | Novinky
Předvánoční Vídeň


28. 12. 2017 | Po škole
Úspěch Daniela Hoferka v Aréně


18. 12. 2017 | Novinky
Matematická soutěž napříč ročníky


07. 12. 2017 | Po škole
NOC VE ŠKOLE


16. 11. 2017 | Po škole
Die Exkursion nach Brno/Excursión a Brno


Novinky »