Ve středu 21. března navštívila naši školu odborná pracovnice z IKEMu paní Víchová. Přednáška spojená s besedou probíhala v každém ročníku zvlášť. Postupně jsme se mohli seznámit s tím, co čeká každého dárce kostní dřeně, a také s podmínkami, které musí dárce splňovat. Celá přednáška byla zaměřena především na registr dárců kostní dřeně a vůbec dárcovství, zjistili jsme, že darovat není zase tak složité, ale musíme mít výborný zdravotní stav a alespoň 18 let. Kromě dárcovství byla přednáška věnována i krvi samotné -  jejímu složení, významu či jednotlivým onemocněním krve.

Celá prezentace byla dosti srozumitelná a podrobná, určitě si každý něco odnesl a snad některé z nás i inspirovala, abychom se také stali dárci.

Dino Šplíchal, student 2. A