Archa gymnázium pro seniory


 
Archa gymnázium pro seniory funguje ve spolupráci s naším gymnáziem (středa 5. říjen 2016)
 
V pátek 30. září proběhla v komunitním centru Archa v Ostravě-Porubě oslava prvních narozenin jeho fungování. V rámci oslavy byla představena nová aktivita centra organizovaná ve spolupráci s Gymnáziem EDUCAnet Ostrava, a to seniorského gymnázia. Poprvé se tak sešli budoucí studenti, i jejich o něco mladší vyučující. Ti představili jednak sebe, jednak své předměty, a také zodpověděli první dotazy o očekávané látce, zkouškách a známkách. Výuka, jejíž obsah byl vytvořen na základě přání samotných studentů, bude probíhat ve středu a pátek od října až do června, a bude zaměřena na tři oblasti: jazykovou (německý jazyk), přírodovědnou (biologie, zdravověda) a společenskovědnou (historie, psychologie, politologie a zeměpis). Už na tomto setkání bylo pro velký zájem posluchačů domluveno rozšíření rozvrhu o další jednorázové přednášky o cestování nebo hudbě. První setkání bylo zakončeno hudebním vystoupením kolegy Marka Gajdy, který musel následně přislíbit, že určitě není posledním.
 
Petr Popule, vyučující anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a společenských věd

 
 
 

 
 
 
Archa gymnázium (sobota 5. březen 2016)

V lednu letošního kalendářního roku bylo naše gymnázium přizváno Komunitním centrem Archa z Ostravy-Poruby ke spolupráci na projektu Archa gymnázium. Komunitní centrum Archa je místem každodenního setkávání seniorů z Ostravy-Poruby a blízkého okolí.  
Během měsíce ledna a února se uskutečnila tři setkání, na kterých se zkonkretizoval a zfinalizoval harmonogram tohoto projektu, který by měl umožňovat využití volného času seniorů a zajištění jejich dalšího vzdělávání v široké škále oborů.
Školní rok pro seniory započne ve druhé polovině měsíce září 2016 a bude ukončen v květnu 2017. Výuka bude probíhat jedenkrát týdně v dopoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin. Vyučovat budou pedagogové z našeho gymnázia. Skladba vyučovaných předmětů a tematických přednášek bude zvolena na základě zájmů seniorů.
Setkávání bude jistě oboustranným obohacením jak pro vyučující, tak pro seniory. Senioři mají velkou životní zkušenost, o kterou se mohou podělit, či ji předat vyučujícím. Pedagogové budou při výuce používat nejen tradičních vyučovacích postupů, které senioři znají z doby svého mládí, ale jistě seniory seznámí a zapojí do vyučování, tak jak ho znají současní mladí studenti. Bude se vyučovat např. ve skupinách, s počítačem, ale i mimo přednáškové místnosti komunitního centra. Jako pomocníky si vyučující občas vezmou i studenty z 3. a 4. ročníku, kteří uvažují o studiu učitelství. Během příštího školního roku bychom do spolupráce s komunitním centrem chtěli zapojit i studenty z našeho gymnázia.

Marek Šimoňák, ředitel školy

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?