Certifikát kvality


Certifikát kvality

Na IX. Mezinárodním kongresu soukromých škol České republiky v Praze jsem ve čtvrtek 28. dubna 2011 převzal pro naše gymnázium "Certifikát kvality"
Tento certifikát byl v letošním roce udělen čtyřem školám. Jeho platnost je do dubna 2016. Udělený "Certifikát kvality" oceňuje práci našich vyučujících, studentů, ale i rodičů spolupracujících s naším gymnáziem. Všem výše jmenovaným patří mé velké osobní poděkování.

Marek Šimoňák