Již popáté se naši studenti seznamovali s polskou historií ve Varšavě


 
Již popáté se naši studenti seznamovali s polskou historií ve Varšavě (čtvrtek 22. - sobota 24. září 2016)

Čeští studenti se ve dnech 22. - 24. září 2016 zúčastnili již V. ročníku tradiční mezinárodní výměny s polskými studenty, která byla také letos koncipována jako intenzivní setkání s polskou historií a Varšavou. Konala se v rámci projektu spolku PANT Příběhy inspirativních osobností našich sousedů, celkem se do ní zapojily sedmičlené skupiny studentů tří českých škol (Gymnázia Olgy Havlové, Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a našeho gymnázia) a tří polských středních škol. Akce byla podpořena v rámci projektů Česko-polského fóra z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 
 
V letošním roce je studentská výměna opět podpořena z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra a polským partnerem je rovněž tradičně Institut národní paměti (IPN). Z každé účastnické školy se výměny každoročně účastní 7-8 žáků a jejich učitelé dějepisu.
 
Relexe setkání z pera studenta třetího ročníku Gymnázia Olgy Havlové Matěje Tomečka:
V termínu 22. – 24. září nám bylo umožněno se v rámci semináře moderních dějin účastnit první části této úžasné akce. Po 3 dny jsme ve složení 21 ostravských studentů z Gymnázia Olgy Havlové, Gymnázia Pavla Tigrida a Gymnázia EDUCAnet Ostrava objevovali moderní historii Varšavy. Společnost nám mimo naše učitele dělali varšavští studenti, na jejichž návštěvu v Ostravě se můžeme těšit na konci října.
Během naší návštěvy ve Varšavě jsme navštívili Muzeum Varšavského povstání, Muzeum polských Židů, účastnili jsme se několika workshopů, zejména s tematikou židovské moderní historie, prohlédli jsme si 3 varšavské školy a v neposlední řadě také varšavskou komunistickou architekturu.
Varšavská muzea byla naprosto úžasná. Pro nás, pro Čechy, kteří jsme zvyklí na stereotypy většiny českých muzeí v podobě kvanta textu a jedné vitríny, to bylo něco úplně nového. Člověk vnímal problematiku varšavského povstání téměř všemi smysly, jak autenticky bylo muzeum zařízeno. Jeden příklad za všechny je rekonstrukce varšavské kanalizace, jak ji používali pro přesun povstalci, kterou se mohou návštěvníci muzea projít. Muzeum polských Židů člověku vyráží dech úplně stejně. Člověk sem nemůže přijít jednou a všechno vstřebat. Jsou zde skryty mnohé příběhy tohoto národa a člověk si v nich vždy najde ten svůj, který ho zrovna v tu chvíli zajímá a pro který si sem přišel.
Ostatní aktivity byly rovněž velice zábavné a poučné. Velice nás to všechny sblížilo, jak české studenty z rozdílných gymnázií, tak rovněž polské studenty s námi. Velice se mi líbí, že kromě dnešních exkurzí do Londýna, Paříže atp. jsou pořádány právě takovéto exkurze i k našim slovanským sousedům, jejichž historické osudy byly nejednou propleteny s našimi. A už se nemohu dočkat, až budeme my moci našim polským kamarádům ukázat jak kousek naší historie, tak tu naši současnost v prostředí Ostravy.

 Autorem videa z pobytu ve Varšavě je studentka našeho gymnázia Tereza Hudcová ze třídy 1. A.

Rekapitulace setkání po dnech:

Čtvrtek 22. září 2016
Setkání odstartovalo ve vzdělávacím centru Institutu národní paměti (IPN) "Zastávka historie". Přivítali nás polští přátelé, za učitele a kolegy z IPN promluvila Wieslawa Mlynarczyk. Následovaly tradiční integrační hry, díky kterým se polští a čeští studenti poznali a seznámili. Na ně navázal společný studentský workshop Rok 1968 a polsko-české dějiny ve dvacátém století zasvěcený dramatickým událostem roku 1968 v obou sousedních zemích. Poté se studenti přesunuli do Muzea varšavského povstání, které je jedním z nejmodernějších interaktivních historických muzeí Evropy. Během prohlídky s erudovanou průvodkyní procházeli expozicí, sbírali zajímavé materiály, prohlíželi si autentické předměty z války a povstání, sestoupili rovněž do kanálu, aby se alespoň vzdáleně přiblížili pocitům, které prožívali povstalci v době bojů. Následoval přejezd na Lyceum A. Fredry na společnou večeři, po níž následovaly integrační aktivity.

Sobota 23. září 2016
Po snídani na gymnáziu studenti absolvovali "městskou hru" pro smíšené česko-polské studentské skupiny ve formě vzdělávací vycházky po bývalém předválečném židovském ghettu ve čtvrti Muranów. Prošli Umschlagplatz – místo odjezdů transportů Židů z varšavského ghetta do koncentračních táborů. Tady studentské skupiny pracovaly na zadaných úkolech a společně interpretovali symboliku památníku. Zastavili se u památného místa boje v posledním bunkru ve varšavském ghettu během židovského povstání v roce 1943 a nedalekého Památníku hrdinů varšavského povstání. Poté se celá skupina vydala na procházku po socialisticko-realistické zástavbě čtvrti Muranów, kde před válkou žilo 95 procent Židů, za války se z ní stalo ghetto a po válce byla zcela v ruinách. Součástí prohlídky byla návštěva další partnerské školy Lycea księcia J. Poniatowskiego. Poté studenti zamířili do nedávno otevřeného Muzea dějin polských Židů (POLIN), jehož budova je vynikající ukázkou moderní architektury v místech, kde se psaly staleté dějiny varšavských Židů. Studenti v doprovodu odborného průvodce procházeli jednotlivé části expozice, které mapují tisícíletou historii Židů v Polsku, od středověku až po současnost. Po pozdním obědě v Przystanku se naše skupiny vydala do centra města po stopách poválečných budov socialisticko-realistické architektury. Navštívili jsme monumentální památky socialistické výstavby z 50. let 20. století na široké ulici Marszalkowské. Po společné procházce následovaly individuální procházky česko-polských studentských skupin Starým městem (Starówkou), kompletně obnoveným po 2. světové válce, Královskou cestou s výhledem přes Wislu na čtvrť Praga. Po večeři na škole byly pro studenty připraveny sportovní a integrační aktivity.

Neděle 24. září 2016
Po snídani se naše skupina vypravila na prohlídku Lycea Mikoláše Koperníka ve čtvrti Wola – třetí z našich partnerských škol. Studenti se opět rozdělili do česko-polských smíšených skupin a pracovali společně na zadaných úkolech - vytvářeli postery, reflektující navštívená místa a památky, které jsme během třídenní návštěvy navštívili, či významné historické události, které jsme si připomněli. Následovalo vyhodnocení nejoriginálnějších prací, po obědě přesun na nádraží, loučení s polskými přáteli a cesta domů. Na varšavské dny s historií naváže ve dnech 19.- 22. října 2016 ostravské setkání.

Petr Šimíček, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě a člen spolku PANT/Moderní dějiny

Již popáté se naši studenti seznamovali s polskou historií ve Varšavě
- fotogalerie
 
  
 
Dějepisná exkurze do Varšavy (česko-polská studentská výměna, čtvrtek 22. - sobota 24. září 2016)
 
5. ročník česko-polského studentského setkání s historií opět hostí Varšava

Již tradiční mezinárodní výměna s polskými studenty je koncipována jako intenzivní setkání s polskou historií a Varšavou. Účastní se jí tři české a tři polské střední školy. Letos se koná v rámci projektu PANTu Příběhy inspirativních osobností našich sousedů, který byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.


Pod patronací PANTu se studenti našeho gymnázia, Gymnázia Olgy Havlové a Jazykového gymnázia Pavla Tigrida - zúčastní třídenního setkání s polskými vrstevníky ve Varšavě. V letošním roce je studentská výměna opět podpořena z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra a polským partnerem je rovněž tradičně Institut národní paměti (IPN).

Na setkání, které proběhne ve dnech 22.- 24. září 2016 ve Varšavě, naváže ve dnech 20.- 22. října 2016 ostravské setkání. Z každé účastnické školy (tří českých a tří polských) se výměny každoročně účastní 7-8 žáků a jejich učitelé dějepisu.

Program setkání ve Varšavě

Čtvrtek 22. 9.

odjezd do Varšavy 
7:00-8:00
přesun do vzdělávacího centra Institutu národní paměti "Zastávka historie"
8:00-10:00
prohlídka a snídaně, přivítání účastníků projektu - Kamila Sachnowska, zástupce Institutu národní paměti 
10:00-11:00 
integrační aktivity - pracovníci IPN 
přestávka
11:15-12:45
workshopy - Rok 1968 a polsko-české dějiny ve dvacátém století 
12:45-13:30
oběd (IPN) a přesun do Muzea varšavského povstání 
13:30-16:30
návštěva Muzea varšavského povstání
16:30-17:00
přejezd do na Lycea LXXXI LO im. A. Fredry 
17:30-16:15  
projekce jednoho z filmů z cyklu Zapomenuté transporty 
18:30-19:00
Večeře 
19:30-21:30
integrační aktivity, volejbal
22:00
nocleh na Lyceu LXXXI LO im. A. Fredry - od 19:30

Pátek 23.9.
7:30-8:30
snídaně
8:30-10:00
historická procházka po území bývalého židovského ghetta ve Varšavě – Muranów
10:00-12:00
prohlídka a návštěva Lycea im księcia J. Poniatowskiego, vzdělávací aktivity
12:30-15:30
návštěva Muzea dějin polských Židů POLIN
15:30-16:30
přejezd a pozdní oběd
16:30-20:00
procházka varšavským Starým městem a prohlídka poválečných budov socialisticko-realistické architekturyindividuální prohlídky – smíšené česko-polské studentské skupiny
20:00-20:30
večeře
20:30-21:30 
projekce filmu "Cesty ke svobodě, cesty do společné Evropy"
22:00
nocleh

Sobota 24.9.
7:00-8:00
snídaně
8.30-9:30
přesun a prohlídka Lycea XXXIII LO im. M. Kopernika
9:30-10:30 
práce ve skupinách, zadání společného projektu, integrační a sportovní aktivity 
10:30-11:00
12:45 - odjezd z varšavského hlavního nádraží

Účastníci:
1. Marek, 1. A
2. Bart, 1. A
3. Tereza, 1. A
4. Hanka, 2. A
5. Natálie, 2. A
6. Filip, 2. A
7. Rostislav, 2. A

Náhradník:
- Jirka, 2. A

Pedagogický dozor: 
Marek Šimoňák (+420 774 073 316, marek.simonak@educanet.cz)

Česko-polská výměna – propozice pro studenty a informace pro rodiče

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?