Den lezení a boulderingu


 
Den lezení a boulderingu (Lezecké centrum Tendom Blok v Ostravě-Vítkovicích, pondělí 4. duben 2016)

V pondělí 4. dubna 2016 jsme se vydali jako každoročně na lezeckou stěnu do Vítkovic. Po příchodu jsme se rozdělili do dvou skupin a půjčili jsme si potřebné věci - lezečky, sedáky atd. Ti, kteří chtěli být na venkovní lezecké stěně, zůstali venku, a ti, kteří nechtěli zůstat venku z důvodu velkého horka, šli dovnitř na nově rozšířený boulder.
Na venkovní stěně jsme se učili s instruktorkou lezení a s naším profesorem Svobodou jistit a vázat základní lezecký uzel "osmu". Poté jsme si vybrali stěnu a pokoušeli se ji zdolat. Na boulderu jsme se rozdělili na čtyři skupiny. Každé skupině byla přidělena instruktorkou různě obtížná stěna. Skupiny se časem prostřídaly dle pokynů instruktorky a ti nejlepší z nás dokázali vyšplhat i technicky náročnější stěny. Ti, kteří chtěli, se po hodině vyměnili z venkovní na vnitřní stěnu a naopak.
Hlavní instruktorkou jsme byli po ukončení výcviku pochváleni za zdatný výkon a dobrou spolupráci. Šťastní, unavení a hlavně bez úrazu jsme odjeli domů.

Šimon Urban, student 3. A


 
 
Den lezení a boulderingu
- fotogalerie
 
 

12. 03. 2018 | Novinky
PROCHÁZKA MEDIÁLNÍM SVĚTEM S TOMÁŠEM KABÁTEM


20. 02. 2018 | Novinky
ARCHEOLOGIE v hodině dějepisu


13. 02. 2018 | Novinky
Den bruslení na EDUCAnetu


02. 01. 2018 | Novinky
Předvánoční Vídeň


18. 12. 2017 | Novinky
Matematická soutěž napříč ročníky