GDPR


Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v případech uvedených v záznamech o zpracování osobních údajů. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS d2j23bz, emailem na adrese ostrava@educanet.cz nebo poštou na adrese Mjr. Nováka 1455/34, 700 30  Ostrava-Hrabůvka.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Veronika Mallatová Bartošová MBA
tel.: 00420 774 073 339
mail: veronika.bartosova@educanet.cz.

07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


18. 04. 2018 | Novinky
Učitelé v esejích našich studentů


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


03. 04. 2018 | Novinky
Dárcovství kostní dřeně se týká každého z nás


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?