Historie Gymnázia EDUCAnet Ostrava
Síť nestátních středních škol EDUCAnet přišla do Ostravy v květnu 2006, aby zde otevřela další střední školu, tentokrát s názvem Gymnázium EDUCAnet Ostrava, s.r.o.
Absolventům devátých tříd v tomto regionu se tak otevřela nová možnost dalšího studia na velmi zajímavé škole.
Školní rok 2006/2007 byl přípravným rokem k zahájení výuky od školního roku 2007/2008. V červnu 2011 úspěšně odmaturoval první maturitní ročník, na který navázali rovněž úspěšně maturanti v roce 2012, 2013, 2014 a 2015 (viz sekce Umístění absolventů).
Ve školním roce 2015/16 má naše škola v Ostravě podle plánu naplněn 1., 2., 3. a 4. ročník všeobecného gymnázia (120 studentů). Profesorský sbor tvoří 15 plně aprobovaných učitelů s genderovou vyvážeností (8 žen a 7 mužů). Studijní průměr přijímaných studentů byl do 1,5.
Během školního roku nabízíme možnost přestupu z jiných gymnázií.

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme studijní obor:

gymnázium denní 79-41-K/41

dělené hodiny v předmětech:
- cizí jazyky (anglický, německý a španělský jazyk)
- český jazyk a literatura
- estetická výchova (hudební a výtvarná výchova)
- informatika a výpočetní technika
- matematika
- povinně volitelné předměty a semináře ve 3. a 4. ročníku
- tělesná výchova (koedukovaná výuka)

Rádi Vám kdykoliv zodpovíme Vaše dotazy ohledně studijních oborů na naší škole buďto při osobní návštěvě nebo telefonicky či e-mailem.

Marek Šimoňák
ředitel školy

e-mail: ostrava@educanet.cz, pevná linka: 596 719 337

Ředitel školy: Mgr. et Mgr. Marek Šimoňák (mobil: 774 073 316, e-mail: marek.simonak@educanet.cz)
Zástupce ředitele: Ing. Mgr. Gabriela Bačová (mobil: 608 546 376, e-mail: gabriela.bacova@educanet.cz)
Výchovný poradce: Mgr. Petra Brožová (mobil: 602 435 574, e-mail: petra.brozova@educanet.cz)
Tajemnice školy: Iveta Potomská (mobil: 608 447 472, e-mail: iveta.potomska@educanet.cz)

 

Natáčení s Johankou a Lukášem v Českém rozhlase Ostrava do pořadu Apetýt
(Český rozhlas Ostrava, středa 20. únor 2013)

Johanka ze třídy 4. A a Lukáš ze třídy 3. A si s paní moderátorkou Evou Mudrovou ve studiu Českého rozhlasu Ostrava nevyprávěli jen o svém životě, rodině nebo zájmech. Povídali si i o studiu na Gymnáziu EDUCAnet Ostrava, jeho odlišnostech ve výukových metodách oproti jiným gymnáziím a programu školy mimo vyučování. Stream se věnuje právě tomuto vyprávění. Celý záznam z natáčení je uložen na internetu a v rozhlasovém archivu této stanice.

Český rozhlas Ostrava - pořad Apetýt
(magazín o chutích života, určený posluchačům bez rozdílu věku).
Srpen 2012 - 34:27 minut.
Leden 2013, květen 2013 - repríza pořadu.

V pátek 31. srpna 2012 jsem byl pozván do živého vysílání pořadu Českého rozhlasu Ostrava Apetýt, kde jsem mluvil o sobě, ale především o Gymnáziu EDUCAnet Ostrava - jeho vzniku a založení, začátcích, metodách výuky, práci se studenty či spolupráci s rodiči.

Marek Šimoňák, ředitel školy

28. 02. 2017 | Novinky
Den sportu na lezecké stěně


08. 02. 2017 | Novinky
Pololetní bowling 2017


18. 01. 2017 | Novinky
Florbalový turnaj


06. 01. 2017 | Novinky
Schulrunde Deutsch Olympiade


04. 01. 2017 | Novinky
Vánoční besídka 2016


28. 12. 2016 | Novinky
Maraton psaní dopisů


20. 12. 2016 | Novinky
The English Competition: School Round


18. 12. 2016 | Novinky
Studentská konference na GOH


12. 12. 2016 | Novinky
1. A "V novém světě"


08. 12. 2016 | Novinky
Den juda aneb tělocvik ve znamení sebeobrany


08. 11. 2016 | Novinky
The Day of Languages (October 24, 2016)