Informace pro uchazeče a rodiče


Informace pro uchazeče a rodiče

  1. Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a to v termínu do 1. 3. 2018.
  2. Uchazeč vyčká na písemné pozvání k přijímacímu řízení.
  3. Uchazeč vykoná všechny testy společnosti CERMAT (test z matematiky a českého jazyka).

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 se bude konat ve dvou termínech a to 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018.

  1. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.
  2. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce školy ve vstupním vestibulu. V souladu s novelou školského zákona se poštou odesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o. nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodevzdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka Gymnázia EDUCAnet Ostrava s.r.o.
Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce. Žáci základních škol obdrží zápisový lístek na své škole.

 

PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová,
ředitelka školy

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?