Intenzivní kurz angličtiny pro žáky devátých tříd základních škol


Intenzivní kurz angličtiny má za cíl prohlubovat jazykové dovedenosti žáků devátých tříd v oblasti lexikální i gramatické.
Kromě klasických metod budou znalosti upevňovány i pomocí řady aktivit, jako jsou např. krátké jazykové hry. Důraz bude rovněž kladen na konverzaci (popis obrázků, hraní rolí atd.) a poslech s porozuměním.
Kurz je bezplatný a otevřený všem budoucím studentům středních škol, kteří si chtějí být jisti tím, že jsou na středoškolskou angličtinu dobře připraveni. Naše gymnázium účastníkům kurzu zajistí potřebné učební materiály. Délka jednoho semináře je stanovena na 60 minut.

- Hodinová dotace: 16 hodin (každé úterý od 28. ledna 2014 mimo jarní prázdniny v měsíci únoru)
- Začátek: v 15:00 hodin v jazykové učebně J2

Mgr. Vítězslav Adam, Mgr. Petr Popule, garanti kurzu

Informace: Marek Šimoňák (ředitel školy, mobil 774 073 316)
Přihlášky: zasílejte na e-mailovou adresu marek.simonak@educanet.cz do úterý 28. ledna 2014

Plánovaný obsah jednotlivých seminářů:

1. lekce (úterý 28. leden)
Gramatika: Anglický slovosled, časování slovesa "to be" a "to have" v přítomném čase, osobní a přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád.
Slovní zásoba: Opakování základních frází, rodina.

2. lekce (úterý 4. únor)
Gramatika: Přítomný čas prostý v kladné větě, otázce a záporu. Příslovce. Rozkazovací způsob, předložky času.
Slovní zásoba: Každodenní aktivity, koníčky.

3. lekce (úterý 18. únor)
Gramatika: Přítomný čas průběhový v kladné větě, otázce a záporu. Množné číslo podstatných jmen včetně výjimek.
Slovní zásoba: Oblečení, počasí.

4. lekce (úterý 25. únor)
Gramatika: Přídavná jména – stupňování. Členy. Vazba "there is/are". Předložky místa.
Slovní zásoba: Bydlení, vybavení domu.

5. lekce (úterý 4. březen)
Gramatika: Opakování dosavadně probrané gramatiky.
Slovní zásoba: Opakování slovní zásoby pomocí aktivit.

6. lekce (úterý 11. březen)
Gramatika: Vyjadřování budoucnosti v angličtině.
Slovní zásoba: Škola, povolání.

7. lekce (úterý 18. březen)
Gramatika: Vztažné věty.
Slovní zásoba: Sport, kultura.

8. lekce (úterý 25. březen)
Gramatika: Nepočitatelná podstatná jména. (Some, any, no).
Slovní zásoba: Potraviny, stravovací zařízení.

9. lekce (úterý 1. duben)
Gramatika: Opakování dosavadně probírané gramatiky.
Slovní zásoba: Opakování slovní zásoby pomocí aktivit.

10. lekce (úterý 8. duben)
Gramatika: Minulý čas prostý v kladné větě, otázce i záporu. Nepravidelná slovesa.
Slovní zásoba: Dovolená, nakupování.

11. lekce (úterý 15. duben)
Gramatika: Minulý čas průběhový v kladné větě, otázce i záporu.
Slovní zásoba: Zdraví a nemoci, lidské tělo.

12. lekce (úterý 22. duben)
Gramatika: Modální slovesa. Opisy modálních sloves.
Slovní zásoba: Cestování, dopravní prostředky.

13. lekce (úterý 29. duben)
Gramatika: Opakování dosavadně probírané gramatiky.
Slovní zásoba: Opakování slovní zásoby pomocí aktivit.

14. lekce (úterý 6. květen)
Gramatika: Trpný rod.
Slovní zásoba: Věda a technika.

15. lekce (úterý 13. květen)
Gramatika: Slovesa pojící se s infinitivem a gerundiem.
Slovní zásoba: Peníze, banky, instituce.

16. lekce (úterý 20. květen)
Gramatika: Opakování dosavadně probírané gramatiky.
Slovní zásoba: Opakování slovní zásoby pomocí aktivit.

Obsah seminářů se může operativně přizpůsobit potřebám účastníků kurzu.

Kmenová literatura:
- Raymond Murphy: English Grammar in Use.
- Stuart Redman: English Vocabulary in Use (Pre-intermediate, Intermediate).
- Učebnice ke Cambridgeské zkoušce PET.

 


28. 02. 2017 | Novinky
Den sportu na lezecké stěně


08. 02. 2017 | Novinky
Pololetní bowling 2017


18. 01. 2017 | Novinky
Florbalový turnaj


06. 01. 2017 | Novinky
Schulrunde Deutsch Olympiade


04. 01. 2017 | Novinky
Vánoční besídka 2016


28. 12. 2016 | Novinky
Maraton psaní dopisů


20. 12. 2016 | Novinky
The English Competition: School Round


18. 12. 2016 | Novinky
Studentská konference na GOH


12. 12. 2016 | Novinky
1. A "V novém světě"


08. 12. 2016 | Novinky
Den juda aneb tělocvik ve znamení sebeobrany


08. 11. 2016 | Novinky
The Day of Languages (October 24, 2016)