Jsme gymnázium s desetiletou tradicí určené studentům a jejich rodičům, kteří hledají moderní systém vzdělávání a výchovy

  snažíme se skloubit tradiční osvědčené principy českého školství s inovativními metodami a formami práce

ve škole vládne přátelská atmosféra, podporujeme rozvoj osobnosti studenta, respektujeme právo na jeho vlastní názor. Studentům vykáme

komunikujeme s rodiči - osobně, přes e-mail, facebook, Google+, telefonem. V komunikaci se přizpůsobujeme jejich časovým možnostem

  od založení gymnázia vyučování začíná od 8:40 hodin. Ve třídách je nižší počet žáků než v tradiční státní škole

nejsme školou jenom pro děti z dobře finančně situovaných rodin, naší prioritou je poskytnout vzdělání všem, kdo ho mají v popředí svých hodnot. Nabízíme různé formy sociálních stipendií

studenti u nás studují s chytrým telefonem, tabletem PC nebo notebookem. Tablet či notebook mohou mít vlastní nebo jim jeho koupi zajistí škola

výuka téměř ve všech předmětech je založena na využití notebooku, tabletu, chytrého telefonu a dalších moderních metod (e-learning, používáme vlastní výukové weby vyučujících, elektronické učebnice a od roku 2011 vlastní internetové učebnice v rámci operačního programu Moravskoslezského kraje "Vzdělání pro konkurenceschopnost", modulová a projektová výuka). Tímto způsobem ulehčujeme výuku nadaným dětem s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie a podobně)

v každé učebně našeho gymnázia se nachází datový projektor s počítačem, interaktivní tabulí, LED televizí a vysokorychlostním internetem. Práce s touto technikou je pro naše vyučující každodenní samozřejmostí. K využívání této moderní techniky je přizpůsoben i náš školský vzdělávací program "S chytrým telefonem, tabletem PC a notebookem do školy"

podporujeme praktické činnosti a dovednosti studentů v přírodovědných předmětech – biologii, fyzice a chemii. K tomuto účelu nám slouží výborně vybavená učebna a laboratoř přírodních věd

významnou roli přisuzuje škola výuce cizích jazyků, kde spolupracujeme s rodilými mluvčími, a práci s počítačem, včetně psaní na počítačové klávesnici všemi deseti

učíme se na cestách – v rámci studijních pobytů studenti navštívili země Beneluxu, Německo, Francii, Maďarsko, Anglii, Rakousko, Španělsko, Slovensko a Polsko.

máme školní zahradu, na které studenti hrají hry, učí se, ale i odpočívají

studentský RELAX CLUB slouží jako bistro či studovna a součástí je i piáno, kde si mohou studenti kdykoliv zahrát.

pečujeme o talentované žáky, připravujeme je zdarma na certifikáty z jazykovů (FCE, CAE) nebo IT (ECDL)  a ke studiu na univerzitách a vysokých školách

propojujeme teorii s praxí. Spolupracujeme externě ve výuce i mimo ni s odborníky z různých oborů

nabízíme spoustu volnočasových aktivit, jsme celodenním gymnáziem - např. kruh přátel divadla, cyklistický kroužek, filmový klub, školní kapela..

klademe důraz na spolupráci s rodiči a jejich informovanost – absenci i klasifikaci studenta najdou rodiče na webových stránkách (iškola - přístup je zabezpečen heslem)

vzdělávací a výchovné problémy jsou operativně řešeny s výchovným poradcem - osobně i anonymně (prostřednictvím internetu)

věnujeme pozornost kulturnímu a sportovnímu vyžití studentů nad rámec výuky – oblíbené jsou společné návštěvy divadel a kin či sportovní akce.

 

12. 03. 2018 | Novinky
PROCHÁZKA MEDIÁLNÍM SVĚTEM S TOMÁŠEM KABÁTEM


20. 02. 2018 | Novinky
ARCHEOLOGIE v hodině dějepisu


13. 02. 2018 | Novinky
Den bruslení na EDUCAnetu


02. 01. 2018 | Novinky
Předvánoční Vídeň


18. 12. 2017 | Novinky
Matematická soutěž napříč ročníky