Všeobecné gymnáziu s rozšířenou výukou cizích jazyků a IT

  snažíme se skloubit tradiční osvědčené principy českého školství s inovativními metodami a formami práce

ve škole vládne přátelská atmosféra, podporujeme rozvoj osobnosti studenta, respektujeme právo na jeho vlastní názor. Studentům vykáme

komunikujeme s rodiči - osobně, přes e-mail, facebook, Google+, telefonem. V komunikaci se přizpůsobujeme jejich časovým možnostem

  od založení gymnázia vyučování začíná od 8:40 hodin. Ve třídách je nižší počet žáků než v tradiční státní škole

nejsme školou jenom pro děti z dobře finančně situovaných rodin, naší prioritou je poskytnout vzdělání všem, kdo ho mají v popředí svých hodnot. Nabízíme různé formy sociálních stipendií

studenti u nás studují s chytrým telefonem, tabletem nebo notebookem. Tablet či notebook mohou mít vlastní nebo jim jeho koupi zajistí škola

výuka téměř ve všech předmětech je založena na využití notebooku, tabletu, chytrého telefonu a dalších moderních metod (e-learning, používáme vlastní výukové weby vyučujících, elektronické učebnice a od roku 2011 vlastní internetové učebnice v rámci operačního programu Moravskoslezského kraje "Vzdělání pro konkurenceschopnost", modulová a projektová výuka). Tímto způsobem ulehčujeme výuku nadaným dětem s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie a podobně)

v každé učebně našeho gymnázia se nachází datový projektor s počítačem, interaktivní tabulí, LED televizí a vysokorychlostním internetem. Práce s touto technikou je pro naše vyučující každodenní samozřejmostí. K využívání této moderní techniky je přizpůsoben i náš školský vzdělávací program "S chytrým telefonem, tabletem PC a notebookem do školy"

podporujeme praktické činnosti a dovednosti studentů v přírodovědných předmětech – biologii, fyzice a chemii. K tomuto účelu nám slouží výborně vybavená učebna a laboratoř přírodních věd

významnou roli přisuzuje škola výuce cizích jazyků, kde spolupracujeme s rodilými mluvčími, a práci s počítačem, včetně psaní na počítačové klávesnici všemi deseti

učíme se na cestách – v rámci studijních pobytů studenti navštívili země Beneluxu, Německo, Francii, Maďarsko, Anglii, Rakousko, Španělsko, Slovensko a Polsko.

máme školní zahradu, na které studenti hrají hry, učí se, ale i odpočívají

studentský RELAX CLUB slouží jako bistro či studovna a součástí je i piáno, kde si mohou studenti kdykoliv zahrát.

pečujeme o talentované žáky, připravujeme je zdarma na certifikáty z jazykovů (FCE, CAE) nebo IT (ECDL)  a ke studiu na univerzitách a vysokých školách

propojujeme teorii s praxí. Spolupracujeme externě ve výuce i mimo ni s odborníky z různých oborů

klademe důraz na spolupráci s rodiči a jejich informovanost – absenci i klasifikaci studenta najdou rodiče na webových stránkách (iškola - přístup je zabezpečen heslem)

vzdělávací a výchovné problémy jsou operativně řešeny s výchovným poradcem - osobně i anonymně (prostřednictvím internetu)

věnujeme pozornost kulturnímu a sportovnímu vyžití studentů nad rámec výuky – oblíbené jsou společné návštěvy divadel a kin či sportovní akce.

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?