Maraton psaní dopisů


 
Maraton psaní dopisů (čtvrtek 15. prosinec 2016)

Každoroční akce Maraton psaní dopisů si klade za cíl upozornit na porušování práv lidí, kteří jsou nespravedlivě vězněni, pronásledováni nebo utlačováni. Amnesty International ji pořádá pravidelně po celém světě okolo 10. prosince, tedy Mezinárodního dne lidských práv.
Cílem akce je poslat co nejvíce dopisů vládám či úřadům a upozornit tak na nespravedlivě vězněné lidi, jejichž práva jsou dlouhodobě porušována.
Na naší škole jsme dopisy psali ve čtvrtek 15. prosince v hodinách angličtiny. Nejdříve jsme spolužáky seznámili s tím, jak Maraton funguje. Ukázali jsme jim webové stránky, kde je možno najít předlohy dopisů, přečíst si příběhy vězněných a projít informace o případech.  Také jsme do vestibulu připravili panel s přehledem politických vězňů a jejich příběhů. Další práci už jsme nechali na našich spolužácích. Počet dopisů a způsob, jakým budou napsány, byl zcela libovolný. Většinou jsme se ovšem shodli, že ručně psaný dopis je lepší, jelikož může více zapůsobit. Po napsání se dopis zalepil do obálky a po nadepsání adresy připravil k odeslání. Zároveň bylo možno dobrovolně přispět na poštovní známky pro úspěšné odeslání libovolnou částkou.
Byli jsme rádi, že Maraton byl našimi spolužáky přijat pozitivně a že díky jejich pomoci se nám za školu podařilo napsat rovných 82 dopisů a na známky vybrat necelých 800 korun. Zároveň bychom chtěli moc poděkovat vedení školy za možnost uspořádat tuto akci a za přispění na materiály. Dále bychom chtěli poděkovat paní profesorce Kurillové za pomoc při přípravách a vám spolužákům za zapojení do této akce.

Tomáš Macek, Jacob Derynk, organizátoři akce, studenti 3. A

MARATON PSANÍ DOPISŮ 2016

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?