Naši recitátoři v soutěžích


 

Školní kolo recitační soutěže (středa 23. listopad 2016, učebna výchov)

Dne 23. listopadu jsme strávili příjemné odpoledne s finalisty třídních kol recitační soutěže. Tohoto školního kola se zúčastnilo 11 studentů, kteří recitovali převážně poezii, jen jedna studentka si připravila prózu. Moderátor soutěže, Viktor Vlček, přivítal na našem improvizovaném jevišti i nesoutěžní hosty – naše studentky Darju a Nasťu, které recitovaly básně v originále – v ruštině. Několik ukázek z vystoupení recitátorů zaznamenala do krátkého videofilmu Tereza Hudcová z 1. ročníku. Porota ocenila největším počtem bodů dva studenty – Jiřího Tomáška a Natálii Berskou, oba z 2. A. Na druhém místě skončila Daniela Milotová z 3. A a třetí místo v soutěži patřilo Ondrovi Horsákovi z 2. A.


Hana Kurillová, vyučující českého jazyka a literatury


Aréna plná krásných slov (pátek 2. listopad 2016, Komorní scéna Aréna)

Do mezigymnaziální soutěže Aréna plná krásných slov, kterou pravidelně přímo na jevišti divadla Aréna pořádá Gymnázium Olgy Havlové, byli vysláni tři naši studenti – Jiří Tomášek, Natálie Berská a Karolína Klimecká, všichni z 2. A. Konkurence byla obrovská, soutěžilo 25 studentů, převážně v kategorii poezie, do které byli zařazeni i naši studenti. Na závěr soutěže byla vyhlášena pouze první tři místa, která sice našim recitátorům nepatřila, ale určitě se neztratili, předvedli opravdu dobré výkony, od školního kola udělali ještě kus práce. Dva z nich byli při hlasování poroty také několikrát jmenováni mezi nejlepšími třemi v soutěži, ale dostatek hlasů nezískali. Myslím, že jim to zase tolik nevadilo, důležitější byl zážitek z celé akce, protože vystoupení byla různorodá, kvalitní, atmosféra příjemná a naši studenti sbírali inspiraci do příštích let. Jeden z porotců a spoluorganizátorů, herec Michal Čapka, který mezi recitátory přichází pravidelně, řekl pár slov, která určitě platí: už to, že tolik mladých lidí má chuť najít si zajímavý text a interpretovat ho ostatním, znamená velmi hodně, a to, že studenti seberou odvahu a recitují z jeviště divadla, je pro ně samotné zážitek, na který určitě nezapomenou po celý život -:)...

Hana Kurillová, vyučující českého jazyka a literatury

28. 02. 2017 | Novinky
Den sportu na lezecké stěně


08. 02. 2017 | Novinky
Pololetní bowling 2017


18. 01. 2017 | Novinky
Florbalový turnaj


06. 01. 2017 | Novinky
Schulrunde Deutsch Olympiade


04. 01. 2017 | Novinky
Vánoční besídka 2016


28. 12. 2016 | Novinky
Maraton psaní dopisů


20. 12. 2016 | Novinky
The English Competition: School Round


18. 12. 2016 | Novinky
Studentská konference na GOH


12. 12. 2016 | Novinky
1. A "V novém světě"


08. 12. 2016 | Novinky
Den juda aneb tělocvik ve znamení sebeobrany


08. 11. 2016 | Novinky
The Day of Languages (October 24, 2016)