Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ


Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných  předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší výuka, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 

 

 

Tisková zprava projektu:

Jako odborníci z praxe nás nvštívili např. Ing. Jana Mervartová ze společnosti DEZA, a. s. (zpracovatel surového dehtu a benzolu) nebo odborná pracovnice z IKEMu paní Víchová. Postřehy z přednášek paní Víchové si můžete přečíst prostřednictvím článku studenta, viz. níže.

 

Dárcovství kostní dřeně se týká každého z nás

Ve středu 21. března navštívila naši školu odborná pracovnice z IKEMu paní Víchová. Přednáška spojená s besedou probíhala v každém ročníku zvlášť. Postupně jsme se mohli seznámit s tím, co čeká každého dárce kostní dřeně, a také s podmínkami, které musí dárce splňovat. Celá přednáška byla zaměřena především na registr dárců kostní dřeně a vůbec dárcovství, zjistili jsme, že darovat není zase tak složité, ale musíme mít výborný zdravotní stav a alespoň 18 let. Kromě dárcovství byla přednáška věnována i krvi samotné -  jejímu složení, významu či jednotlivým onemocněním krve.

Celá prezentace byla dosti srozumitelná a podrobná, určitě si každý něco odnesl a snad některé z nás i inspirovala, abychom se také stali dárci.

Dino Šplíchal, student 2. A

 

 

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?