Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ


Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných  předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší výuka, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.