Pomaturitní studium


Nabízíme jednoleté pomaturitní studium ANGLICKÉHO JAZYKA. Je určeno absolventům středních škol,
kteří svou maturitní zkoušku složili v daném kalendářním roce.
Na tyto studující se vztahuje status studenta a ve smyslu státní sociální podpory je jim přiznáno zdravotní pojištění, přídavky na děti, slevy na jízdném a ostatní požitky s tímto statutem související. Status studenta je po celý školní rok studia, až do 31. 8.
S přihláškou je nutno doložit kopii maturitního vysvědčení.

Pomaturitní studium je na základě vyhlášky MŠMT zařazeno mezi středoškolské vzdělání.
Na Gymnáziu EDUCAnet Ostrava Vás budou vyučovat aprobovaní a kvalitní pedagogové.
V pomaturitním studiu vám vytvoříme optimální prostředí k tomu, abyste si během roku výrazně zdokonalili anglický jazyk a abyste na konci studia byli připraveni složit mezinárodně uznávanou zkoušku.

Trvání kurzu: jednoletý
Den: pondělí - pátek
Rozsah: 5x4 vh / týden

Úroveň: od úrovně A0

Pomaturitní studium nabízí:

  • 1 kurz pro veřejnost zdarma
  • platba školného na splátky
  • vrácení školného v případě přijetí na VŠ
  • status studenta pro maturanty 2018
  • multimédia, videoprojektor, e-learning
  • Wi-Fi v každé učebně

 

 

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?