Přípravný kurz


 
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd
 
Od ledna 2017 bude na našem gymnáziu probíhat přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Naším cílem je pomoci žákům 9. tříd s přípravou na povinné zkoušky z českého jazyka a matematiky a navíc jim dát možnost připravit se i na studium anglického jazyka a doplnit si tak vlastní znalosti či si je srovnat s žáky z jiných základních škol. Kurz bude obsahovat vždy dvě vyučovací hodiny jednou týdně od ledna do dubna. Čeština a matematika bude probíhat střídavě v dvouhodinových a hodinových vyučovacích cyklech, angličtina bude hodinu jednou za 14 dní. V dubnu po přijímacích zkouškách pak bude probíhat jen výuka angličtiny. Celkem přípravný kurz obsahuje 11 vyučovacích hodin češtiny, 11 hodin matematiky a 10 hodin angličtiny. Výuka bude probíhat vždy v úterý od 15:00 do 16:35 hod.

Marek Šimoňák,
ředitel školy

 

Výuka v přípravném kurzu českého jazyka a literatury bude zaměřena nejen na přijímací zkoušky, na procvičení základního učiva ZŠ, ale i na rozšíření vědomostí potřebných ke studiu na střední škole. V kurzech se žáci setkají s výkladem a vysvětlením učiva, s jeho procvičováním individuálním i ve skupinách, budou využívat různé formy práce. Vyzkoušejí si testy k přijímacím zkouškám, aby si osvojili strategie při práci s testovými úlohami a aby mohli z výsledků analyzovat, která část učiva jim dělá problémy a je třeba ji dále procvičovat.

Mgr. Hana Kurillová, vyučující českého jazyka a literatury, garant kurzu 

Kurz matematiky má přispět k upevňování učiva základní školy a poskytnout tak žákům určitou záruku systematické přípravy pro další studium na střední škole. Žáci budou vedeni k důslednosti, rozvoji myšlení, cvičení v přesnosti a odhadech. K prohlubování znalostí budou použity rozmanité didaktické metody. Do výuky budou zařazeny i simulace přijímacích zkoušek, sloužící k seznámení s formou testování, s typovými úlohami a k ověření znalostí. Následným rozborem zmapujeme problematické příklady, které vyžadují zvýšenou pozornost a procvičení.

Mgr. Petra Brožová, vyučující matematiky a garant kurzu
 

Kurz angličtiny pro 9. ročníky si klade za cíl zlepšit úroveň frekventantů natolik, aby byli připraveni studovat úspěšně na jakékoliv střední škole. Probírána je nejen gramatika, ale i slovní zásoba z různých tematických okruhů. Nedílnou součástí kurzu je i rozvoj konverzačních schopností. K tomuto účelu lektor využívá kromě tradičních metod i didaktické hry a moderní výpočetní techniku. 

Mgr. Vítězslav Adam, vyučující anglického jazyka a garant kurzu

Rozpis kurzu

Úterý 3. leden

- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 10. leden

- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- matematika (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 17. leden

- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 24. leden

- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- český jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 31. leden

- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 7. únor

- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- matematika (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 14. únor

- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 21. únor

- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- český jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 28. únor

- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 14. březen

- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- matematika (15:50 - 16:35 hodin)

Úterý 21. březen

- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 28. březen

- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- český jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 4. duben

- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- matematika (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 11. duben

- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- český jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 18. duben

- anglický jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin) 

Úterý 25. duben

- anglický jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

Kurzy budou probíhat každé úterý od 15:00 do 16:35 hodin. 
Cena celého kurzu (český jazyk, matematika, angličtina) je 2000,- Kč. 
Nastoupí-li absolvent kurzu ke studiu na naše gymnázium do 1. ročníku od září 2017, započte se mu kurzovné jako 1. splátka školného. 
Informace: Marek Šimoňák (ředitel školy, mobil +420 774 073 316).
Přihlášky: zasílejte na e-mailovou adresu marek.simonak@educanet.cz.

28. 02. 2017 | Novinky
Den sportu na lezecké stěně


08. 02. 2017 | Novinky
Pololetní bowling 2017


18. 01. 2017 | Novinky
Florbalový turnaj


06. 01. 2017 | Novinky
Schulrunde Deutsch Olympiade


04. 01. 2017 | Novinky
Vánoční besídka 2016


28. 12. 2016 | Novinky
Maraton psaní dopisů


20. 12. 2016 | Novinky
The English Competition: School Round


18. 12. 2016 | Novinky
Studentská konference na GOH


12. 12. 2016 | Novinky
1. A "V novém světě"


08. 12. 2016 | Novinky
Den juda aneb tělocvik ve znamení sebeobrany


08. 11. 2016 | Novinky
The Day of Languages (October 24, 2016)