Psaní na PC klávesnici pro žáky devátých tříd základních škol
Cílem intenzivního kurzu psaní na počítačové klávesnici je osvojení si dovednosti ovládání klávesnice všemi deseti prsty naslepo.
Studenti se seznámí s ergonomickými zásadami při psaní na počítačové klávesnici a s hmatovou metodou. Stěžejní částí kurzu bude výuka psaní písmen na základní, horní, dolní i číselné řadě, psaní velkých písmen, diakritických a interpunkčních znamének.
Uvědomujeme si nároky kladené na studenty středních i vysokých škol a psaní všemi deseti prsty na počítačové klávesnici pomáhá zvýšit pracovní efektivitu a tím výrazně studentovi šetří čas, který je možno věnovat studiu. Osvojení dovednosti psaní všemi deseti je dnes, v době, kdy patří ovládání PC techniky k základním předpokladům pro dobré uplatnění v prakticky jakémkoliv oboru, již nezbytností.
Z tohoto důvodu chceme nabídnout budoucím studentům kurz, který je připraví pro vstup do středoškolského resp. vysokoškolského vzdělávání, kde již značná část výuky probíhá prostřednictvím komunikačních technologií.
Pro účast v kurzu psaní na PC stačí minimální znalost práce s počítačem. Je však nutné, aby účastníci procvičovali probranou látku doma v průměru 15 minut denně.
 
- Hodinová dotace: 16 hodin (každé úterý od 28. ledna 2014 mimo jarní prázdniny v měsíci únoru)
- Začátek: v 16:05 hodin v jazykové učebně J2


Ing. Mgr. Gabriela Bačová, garant kurzu

Informace: Marek Šimoňák (ředitel školy, mobil 774 073 316)
Přihlášky: zasílejte na e-mailovou adresu marek.simonak@educanet.cz do úterý 28. ledna 2014

Plánovaný obsah jednotlivých hodin:

1. hodina (úterý 28. leden)
Nácvik písmen na základní řadě.

2. hodina (úterý 4. únor)
Nácvik písmen na základní řadě.

3. hodina (úterý 18. únor)
Nácvik písmen na horní řadě.

4. hodina (úterý 25. únor)
Nácvik písmen na horní řadě.

5. hodina (úterý 4. březen)
Nácvik písmen na horní řadě.

6. hodina (úterý 11. březen)
Nácvik písmen na horní řadě.

7. hodina (úterý 18. březen)
Nácvik písmen na dolní řadě, nácvik psaní velkých písmen.

8. hodina (úterý 25. březen)
Nácvik písmen na dolní řadě.

9. hodina (úterý 1. duben)
Nácvik písmen na horní řadě.

10. hodina (úterý 8. duben)
Nácvik písmen na číselné řadě.

11. hodina (úterý 15. duben)
Nácvik písmen na číselné řadě.

12. hodina (úterý 22. duben)
Nácvik písmen na číselné řadě.

13. hodina (úterý 29. duben)
Nácvik písmen na číselné řadě.

14. hodina (úterý 6. květen)
Diakritická a interpunkční znaménka.

15. hodina (úterý 13. květen)
Diakritická a interpunkční znaménka.

16. hodina (úterý 20. květen)
Opis textů, psaní podle diktátu.

Obsah hodin se může operativně přizpůsobit potřebám účastníků kurzu.

 


07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?