Schulrunde Deutsch Olympiade


 
Schulrunde Deutsch Olympiade (4 Januar, Sprachkabinett)

Am 4. 1. 2017 fand in unserer Schule die Olympiade in deutscher Sprache statt. Diese Olympiade bestand aus einem Hörtext, freier Konversation und der Beschreibung und Interpretation eines Bildes. Fünf ausgewählte Studenten aus dem 1. – 3. Jahrgang nahmen teil. Wir waren alle ein bisschen nervös, aber es herrschte eine freundliche Atmosphäre. Der Lehrer verteilte an alle Teilnehmer Lakritze, damit alle genug Energie hatten. Nach weniger als einer Stunde war das Ergebnis der einzelnen Schüler bekannt. Jeder Teilnehmer wurde mit einem Schulfrühstück ausgezeichnet.

Platzierung:

1. Platz: Karel Konečný (3. A)
2. Platz: Samuel Rusnok (3. A)
3. Platz: Adéla Jaklová (2. A)

Karel Konečný und Samuel Rusnok, Schüler 3. A
 
 

Školní kolo Olympiády v německém jazyce (středa 4. leden 2017, jazyková učebna J1)

Dne 4. 1. 2017 se konalo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Olympiáda se skládala z poslechu, konverzace a popisu obrázku. O prvenství bojovalo pět studentů, kteří byli vybráni z 1. - 3. ročníku. Všichni byli sice lehce nervózní, ale i přesto panovala přátelská atmosféra. Profesor němčiny dodával energii všem účastníkům tím, že rozdával lékořicové bonbóny. Po necelé hodině už bylo známo umístění jednotlivých studentů. Každý soutěžící byl odměněn cenou ze školního bufetu. 

Umístění: 

1. místo: Karel Konečný (3. A)
2. místo: Samuel Rusnok (3. A)
3. místo: Adéla Jaklová (2. A)

Karel Konečný a Samuel Rusnok, studenti 3. A

28. 02. 2017 | Novinky
Den sportu na lezecké stěně


08. 02. 2017 | Novinky
Pololetní bowling 2017


18. 01. 2017 | Novinky
Florbalový turnaj


06. 01. 2017 | Novinky
Schulrunde Deutsch Olympiade


04. 01. 2017 | Novinky
Vánoční besídka 2016


28. 12. 2016 | Novinky
Maraton psaní dopisů


20. 12. 2016 | Novinky
The English Competition: School Round


18. 12. 2016 | Novinky
Studentská konference na GOH


12. 12. 2016 | Novinky
1. A "V novém světě"


08. 12. 2016 | Novinky
Den juda aneb tělocvik ve znamení sebeobrany


08. 11. 2016 | Novinky
The Day of Languages (October 24, 2016)