Schulrunde Deutsch Olympiade


 
Schulrunde Deutsch Olympiade (4 Januar, Sprachkabinett)

Am 4. 1. 2017 fand in unserer Schule die Olympiade in deutscher Sprache statt. Diese Olympiade bestand aus einem Hörtext, freier Konversation und der Beschreibung und Interpretation eines Bildes. Fünf ausgewählte Studenten aus dem 1. – 3. Jahrgang nahmen teil. Wir waren alle ein bisschen nervös, aber es herrschte eine freundliche Atmosphäre. Der Lehrer verteilte an alle Teilnehmer Lakritze, damit alle genug Energie hatten. Nach weniger als einer Stunde war das Ergebnis der einzelnen Schüler bekannt. Jeder Teilnehmer wurde mit einem Schulfrühstück ausgezeichnet.

Platzierung:

1. Platz: Karel Konečný (3. A)
2. Platz: Samuel Rusnok (3. A)
3. Platz: Adéla Jaklová (2. A)

Karel Konečný und Samuel Rusnok, Schüler 3. A
 
 

Školní kolo Olympiády v německém jazyce (středa 4. leden 2017, jazyková učebna J1)

Dne 4. 1. 2017 se konalo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Olympiáda se skládala z poslechu, konverzace a popisu obrázku. O prvenství bojovalo pět studentů, kteří byli vybráni z 1. - 3. ročníku. Všichni byli sice lehce nervózní, ale i přesto panovala přátelská atmosféra. Profesor němčiny dodával energii všem účastníkům tím, že rozdával lékořicové bonbóny. Po necelé hodině už bylo známo umístění jednotlivých studentů. Každý soutěžící byl odměněn cenou ze školního bufetu. 

Umístění: 

1. místo: Karel Konečný (3. A)
2. místo: Samuel Rusnok (3. A)
3. místo: Adéla Jaklová (2. A)

Karel Konečný a Samuel Rusnok, studenti 3. A

02. 01. 2018 | Novinky
Předvánoční Vídeň


18. 12. 2017 | Novinky
Matematická soutěž napříč ročníky


15. 12. 2017 | Novinky
Zástupce Goetheho Institutu na naší škole


08. 12. 2017 | Novinky
„Vyřčená slova nelze vzít zpět“


26. 09. 2017 | Novinky
Pitva Plotice obecné