Školné


 
Rodiče se podílejí na nákladech za nadstandardní studium na našem gymnáziu placením školného 2000,- Kč měsíčně, které se platí za deset měsíců školního roku. Platba je rozložena do deseti měsíčních splátek (první splátka do 15. 6. před začátkem příslušného školního roku, další vždy do 15. dne měsíce).
Nejsme gymnáziem jenom pro děti z dobře finančně situovaných rodin, naši prioritou je poskytnout vzdělání všem, kdo ho mají v popředí svých hodnot. Nabízíme různé formy sociálních stipendií.
 
 
V ceně školného jsou mimo jiné zahrnuty náklady na:
- menší studijní kolektivy, které umožňují individualizovanou výuku
- ranní či odpolední doučování studentů z důvodu neporozumění probíranému učivu, nemoci či jiné absence v hodinách
- zapojení se do kroužků, např. kruh přátel divadla, basketbalový kroužek, přírodovědný a zdravotnický kroužek, dramatický kroužek, filmový klub a filmařský kroužek, školní kapela
- získání a udržení aprobovaných pedagogů-odborníků, kteří mají nadstandardní zájem o úspěch studentů; Vaše děti mohou kvalitně učit pouze kvalitní lidé
- moderní technické vybavení školy potřebné pro kvalitní výuku – multifunkční učebny, interaktivní tabule, datové projektory, informační systém, elektronická knihovna, e-learning apod.
- moderní výukové materiály a elektronické učebnice, které studentům škola instaluje do jejich notebooků
- členství v elektronické knihovně školy
- spousta dalších výhod, které jsou samozřejmostí

Sourozenecké sleva
Mladší sourozenec našeho studenta (popř. jedno z dvojčat) po dobu studia staršího sourozence školné neplatí.
 
Prominutí školného

Zájemcům ze sociálně slabších rodin je po dobu celého studia platba školného zcela prominuta.

S jakýmikoliv dalšími dotazy ohledně školného se, prosím, obraťte na ředitelku školy - Gabrielu Bačovou (e-mail gabriela.bacova@educanet.cz, mob. 608 546 376).

11. 09. 2017 | Novinky
Adaptační kurz I.A


19. 06. 2017 | Novinky
Oxford Online Placement Test


05. 06. 2017 | Novinky
Slavnostní předání vysvědčení maturantům


05. 06. 2017 | Novinky
Přednáškový den