Školní řád


 

Tento školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 08. 2017 a Školskou radou.
Účinnost školního řádu: od 11. 10. 2017

Gabriela Bačová
ředitelka školy

Článek 1
Práva žáka - naleznete zde

Článek 2
Základní povinnosti žáka - naleznete zde

Článek 3
Absence žáka, omlouvání nepřítomnosti - naleznete zde

Článek 4
Provozní a vnitřní řád školy - naleznete zde

Článek 5
Klasifikační řád - naleznete zde

Článek 6
Klasifikace chování - naleznete zde

Článek 7
Výchovná opatření - naleznete zde

Článek 8
Klasifikace ve vyučovacích předmětech - naleznete zde

Článek 9
Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami - naleznete zde

Článek 10
Práva a povinnosti zákonných zástupců - naleznete zde

Článek 11
Práva a povinnosti pedagogických pracovníků - naleznete zde

Článek 12
Závěrečná ustanovení - naleznete zde

 

 

12. 03. 2018 | Novinky
PROCHÁZKA MEDIÁLNÍM SVĚTEM S TOMÁŠEM KABÁTEM


20. 02. 2018 | Novinky
ARCHEOLOGIE v hodině dějepisu


13. 02. 2018 | Novinky
Den bruslení na EDUCAnetu


02. 01. 2018 | Novinky
Předvánoční Vídeň


18. 12. 2017 | Novinky
Matematická soutěž napříč ročníky