Školní řád


 

Tento školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 08. 2017 a Školskou radou.
Účinnost školního řádu: od 11. 10. 2017

Gabriela Bačová
ředitelka školy

Článek 1
Práva žáka - naleznete zde

Článek 2
Základní povinnosti žáka - naleznete zde

Článek 3
Absence žáka, omlouvání nepřítomnosti - naleznete zde

Článek 4
Provozní a vnitřní řád školy - naleznete zde

Článek 5
Klasifikační řád - naleznete zde

Článek 6
Klasifikace chování - naleznete zde

Článek 7
Výchovná opatření - naleznete zde

Článek 8
Klasifikace ve vyučovacích předmětech - naleznete zde

Článek 9
Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami - naleznete zde

Článek 10
Práva a povinnosti zákonných zástupců - naleznete zde

Článek 11
Práva a povinnosti pedagogických pracovníků - naleznete zde

Článek 12
Závěrečná ustanovení - naleznete zde

 

 

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?