Cooperation with British Council


 
Cooperation with British Council

As a school with a focus on foreign languages we hold a preparatory course for students who want to take Cambridge language certificates at B2 or C1 levels (namely FCE and CAE exams) that surpass the difficulty of the Maturita exam in English. The aforementioned certificates boost our students' chances of being accepted to universities not only in our country, but mainly abroad where local schools require a high standard of English. Last but not least, fluency in English is a necessity in all international companies that are familiar with those certificates and often prefer candidates who hold them.

Teachers of English
 
Spolupráce s British Council
 
V rámci jazykového zaměření našeho gymnázia pořádáme kurz připravující studenty na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, a to na úrovních B2 a C1, které přesahují náročnost státní maturity. Konkrétně se jedná o zkoušky FCE a CAE. Tyto certifikáty naši studenti využijí při přijímacím řízení na vysoké školy nejen v tuzemsku, nýbrž hlavně v zahraničí, kde místní univerzity vyžadují důkaz o tom, že žadatel zvládá angličtinu na vysoké úrovni. Angličtina je v dnešní době vyžadována v naprosté většině nadnárodních společností, které tyto certifikáty znají a akceptují. 

Vyučující anglického jazyka
 

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?