Studentská konference na GOH
Okamžik rozhodnutí (čtvrtek – pátek 1. a 2. prosinec 2016, Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě)

Ve dnech 1. a 2. prosince jsem se spolu s pěti dalšími spolužáky zúčastnil dějepisné konference na Gymnáziu Olgy Havlové. Název konference zněl trochu složitě: "Okamžik rozhodnutí - životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století".  První den v devět hodin ráno nám představili program a náplň konference Jana Huvarová (ředitelka GOH) a Petr Šimíček (učitel a člen sdružení PANT). Následovala přednáška Jiřího Pernese o významných událostech 20. století na území Čech a Moravy.  Po přestávce jsme se my studenti rozdělili do tří skupin a v těch jsme odešli na workshopy, na kterých  jsme se v průběhu konference vystřídali. Jednotlivé workshopy měly následující témata: pomoc obyčejných lidí židům za protektorátu; emigrace (a)nebo exil; vstup do legií za Velké války. Po obědě měl první den konference vyvrcholit přednáškou Petra Pitharta, který se ale musel omluvit. Místo něj nám tedy Milan Hes představil svou knihu věnovanou pronásledování, ale i ukrývání a pomoci židům na území Slovenska v období 1938 - 1945.
Druhý den jsme se opět sešli v devět hodin, ale v počtu o něco menším, protože někteří studenti z našeho gymnázia museli do školy či na recitační soutěž. Nejdříve jsme zhlédli film Ucho a po přestávce nás čekal poslední workshop. Po obědě pak konferenci zakončila debata s Petruškou Šustrovou a Ivanem Binarem o jejich osudech a rozhodování v době normalizace. Protože oba vycházeli z osobních vzpomínek, byla jejich vystoupení asi nejzajímavější částí celé konference. Potlesk na konci tak patřil zejména jim, ale určitě i organizátorům za přípravu celé akce.

Ondřej Horsák, student 2. A

28. 02. 2017 | Novinky
Den sportu na lezecké stěně


08. 02. 2017 | Novinky
Pololetní bowling 2017


18. 01. 2017 | Novinky
Florbalový turnaj


06. 01. 2017 | Novinky
Schulrunde Deutsch Olympiade


04. 01. 2017 | Novinky
Vánoční besídka 2016


28. 12. 2016 | Novinky
Maraton psaní dopisů


20. 12. 2016 | Novinky
The English Competition: School Round


18. 12. 2016 | Novinky
Studentská konference na GOH


12. 12. 2016 | Novinky
1. A "V novém světě"


08. 12. 2016 | Novinky
Den juda aneb tělocvik ve znamení sebeobrany


08. 11. 2016 | Novinky
The Day of Languages (October 24, 2016)