Studentská konference na GOH
Okamžik rozhodnutí (čtvrtek – pátek 1. a 2. prosinec 2016, Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě)

Ve dnech 1. a 2. prosince jsem se spolu s pěti dalšími spolužáky zúčastnil dějepisné konference na Gymnáziu Olgy Havlové. Název konference zněl trochu složitě: "Okamžik rozhodnutí - životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století".  První den v devět hodin ráno nám představili program a náplň konference Jana Huvarová (ředitelka GOH) a Petr Šimíček (učitel a člen sdružení PANT). Následovala přednáška Jiřího Pernese o významných událostech 20. století na území Čech a Moravy.  Po přestávce jsme se my studenti rozdělili do tří skupin a v těch jsme odešli na workshopy, na kterých  jsme se v průběhu konference vystřídali. Jednotlivé workshopy měly následující témata: pomoc obyčejných lidí židům za protektorátu; emigrace (a)nebo exil; vstup do legií za Velké války. Po obědě měl první den konference vyvrcholit přednáškou Petra Pitharta, který se ale musel omluvit. Místo něj nám tedy Milan Hes představil svou knihu věnovanou pronásledování, ale i ukrývání a pomoci židům na území Slovenska v období 1938 - 1945.
Druhý den jsme se opět sešli v devět hodin, ale v počtu o něco menším, protože někteří studenti z našeho gymnázia museli do školy či na recitační soutěž. Nejdříve jsme zhlédli film Ucho a po přestávce nás čekal poslední workshop. Po obědě pak konferenci zakončila debata s Petruškou Šustrovou a Ivanem Binarem o jejich osudech a rozhodování v době normalizace. Protože oba vycházeli z osobních vzpomínek, byla jejich vystoupení asi nejzajímavější částí celé konference. Potlesk na konci tak patřil zejména jim, ale určitě i organizátorům za přípravu celé akce.

Ondřej Horsák, student 2. A

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?