The English Competition: School Round


 

The English Competition: School Round (14 December 2016)

On Wednesday, 14December 2016 we participated in the school round of the English Olympics, which took place in the language classroom. The English competition resembled the form of the Cambridge exams FCE and CAE. The contest consisted of a written and oral part. The former  included exercises aimed at grammar and vocabulary. After that, during a short break, we were preparing for the oral part. There we were talking in pairs about advantages and disavantages of modern life. Subsequently, we were describing pictures and reacting to questions raised by the examinators, who were English teachers from our grammar school, Mr Adam and Mr Gajda. It was very exciting and useful experience for us, thanks to which we got more interested in achieving one of those certificates. Last but not least, we would like to thank our English teachers for the organization of this event.

Karolína Pavinská and Petr Sedláček, students of 1. A


 

Školní kolo olympiády v angličtině (14. prosinec 2016)

Ve středu 14. prosince 2016 jsme se zúčastnili školního kola olympiády v anglickém jazyce, která probíhala v jazykové učebně. Olympiáda probíhala částečně na způsob cambridgeských zkoušek FCE a CAE.  Skládala se z písemné a ústní části. Písemná část obsahovala cvičení zaměřená na gramatiku a slovní zásobu. Následovala krátká přestávka, během které jsme se připravovali na ústní část. V této části jsme konverzovali ve dvojici na téma výhod a nevýhod života v moderním světě. Následně jsme popisovali obrázky a reagovali na otázky zkoušejících, kterými byli vyučující angličtiny našeho gymnázia, pánové Vítězslav Adam a Marek Gajda. Byla to pro nás hodně zajímavá a užitečná zkušenost, díky které máme větší zájem o získání některého z těchto certifikátů. Zároveň bychom chtěli poděkovat učitelům angličtiny za zorganizování této akce.

Karolína Pavinská a Petr Sedláček, studenti třídy 1. A

 

 

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?