Mgr. Petra Brožová

Výchovný poradce, středoškolská učitelka všeobecných předmětů - matematika, fyzika

Mgr. Vítězslav Adam

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk a německý jazyk

Mgr. et Mgr. Marek Gajda

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk, německý jazyk, hudební výchova


Mgr. Petr Filar

Učitel všeobecných předmětů - matematika, fyzika

Mgr. Hana Kurillová

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - český jazyk a literatura, dějepis

Mgr. Petr Popule

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk, dějepis, základy společenských věd, zeměpis


PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová

Ředitelka školy, středoškolská učitelka odborných předmětů - ekonomie, informatika

Jörg Richter

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - německý jazyk, dějepis

Mgr. Daniel Svoboda

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - tělesná výchova, zeměpis


Mgr. Jaroslav Verlík

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - biologie, chemie

Mgr. Bohuslava Bartošová

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - španělský jazyk