Ing. Marcela Lacina

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - biologie, chemie

Mgr. Jiří Folta

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - biologie, chemie

Esther Mercedes RAMOS LUIS

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - specializace ve výuce španělštiny jako cizího jazyka


Mgr. Natalie Haltofová

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - anglický jazyk, geografie

Mgr. Kateřina Fröde

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - anglický jazyk, geografie

Mgr. Eva Moravčíková

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - německý jazyk a literatura, hudební výchova


Mgr. Petra Brožová

Výchovný poradce, středoškolská učitelka všeobecných předmětů - matematika, fyzika

Mgr. Hana Kurillová

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - český jazyk a literatura, dějepis

Mgr. Petr Popule

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk, dějepis, základy společenských věd, zeměpis


PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová

Ředitelka školy, středoškolská učitelka odborných předmětů - ekonomie, informatika

Mgr. Věra Baranová

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - fyzika, matematika

Mgr. Daniel Svoboda

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - tělesná výchova, zeměpis


Mgr. Darina Šuhajová

Středoškolská učitelka odborných předmětů – informatika a výpočetní technika

Mgr. Milan Románek

Zástupce ředitelky školy, středoškolský učitel odborných předmětů - ekonomie, informatika