Učební plán Gymnázium 79-41-K/41 (od šk.r. 2018/2019)


 

Učební plán
Gymnázium EDUCAnet Ostrava, s.r.o.

Čtyřletý studijní cyklus
Učební plán vychází z platného plánu MŠMT
pro gymnázia 79-41K/41

Předmět  I.
 II.  III.  IV. Celkem
Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15
Anglický jazyk 4 4 4 4 16
* Cizí jazyky 4 4 4 4 16
Základy společenských věd 1 2 2 1 6
Dějepis 2 2 1 - 5
Zeměpis 2 2 1 - 5
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 2 2 1 7
Chemie 2 2 1 1 6
Biologie / Geologie 2 2 2 1 7
Informatika a výpočetní technika 2 2 2 2 8
Estetická výchova 2 2 - - 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1
- - 2 2 4
Volitelný předmět 2 - - 2 4 6
Volitelný předmět 3 - - - 3 3
CELKEM 33 33 33 33 132

 

 Cizí jazyky:

francouzský jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk

Druhý cizí jazyk si volí studenti při přijímacím řízení.
 
Nabídka volitelných předmětů:

Literární seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie
Seminář z výpočetní techniky


Nabídka nepovinných předmětů:

Písemná a elektronická komunikace
Právo

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?