Učební plán Gymnázium 79-41-K/41


 
Učební plán Gymnázium 79-41-K/41
 

 
 
Cizí jazyky:

francouzský jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk

Druhý cizí jazyk si volí studenti při přijímacím řízení.
 
Nabídka volitelných předmětů:

Literární seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie
Seminář z výpočetní techniky


Nabídka nepovinných předmětů:

Písemná a elektronická komunikace
Právo
Latina

22. 05. 2017 | Novinky
Maturanti 2017


08. 05. 2017 | Novinky
Adopce antilopy jelení


14. 04. 2017 | Novinky
Dějepisná soutěž


06. 01. 2017 | Novinky
Schulrunde Deutsch Olympiade