Učební plán Gymnázium 79-41-K/41


 
Učební plán Gymnázium 79-41-K/41
 

 
 
Cizí jazyky:

francouzský jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk

Druhý cizí jazyk si volí studenti při přijímacím řízení.
 
Nabídka volitelných předmětů:

Literární seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie
Seminář z výpočetní techniky


Nabídka nepovinných předmětů:

Písemná a elektronická komunikace
Právo
Latina

28. 02. 2017 | Novinky
Den sportu na lezecké stěně


08. 02. 2017 | Novinky
Pololetní bowling 2017


18. 01. 2017 | Novinky
Florbalový turnaj


06. 01. 2017 | Novinky
Schulrunde Deutsch Olympiade


04. 01. 2017 | Novinky
Vánoční besídka 2016


28. 12. 2016 | Novinky
Maraton psaní dopisů


20. 12. 2016 | Novinky
The English Competition: School Round


18. 12. 2016 | Novinky
Studentská konference na GOH


12. 12. 2016 | Novinky
1. A "V novém světě"


08. 12. 2016 | Novinky
Den juda aneb tělocvik ve znamení sebeobrany


08. 11. 2016 | Novinky
The Day of Languages (October 24, 2016)