Umístění absolventů


Umístění absolventů našeho gymnázia na univerzity a vyskoké školy ve školním roce 2013/2014

Umístění absolventů našeho gymnázia na univerzity a vyskoké školy ve školním roce 2013/2014

Roman - Slezská univerzita v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Marketing a management

Štěpán - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Albert - Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Právo

David - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor hospodářská politika a správa

Hanka - Vysoká škola podnikání Ostrava, obor ekonomika a management

David - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Fakulta stavební, obor stavební inženýrství

Marcel - Univerzita Saxion, Nizozemsko, obor herní kreativita a produkce

Ivo - praxe, studijní a pracovní pobyt ve Velké Británii

Lucie - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky-informační a komunikační technologie

Simona - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství

Ondřej - Ostravská Univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, obor geografie, Filozofická fakulta, obor historie

Sára - praxe, přestěhovala se na Slovensko

Lukáš - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor Fyzioterapie

Jonáš - Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, obor tělesná výchova - geografie

Jakub - Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta managementu, obor ekonomie a management

Gabriela - NEWTON College Praha, Vysoká škola managementu, obor management se zaměřením na psychologii

Eva - Jazyková škola Hello Ostrava, obor anglický jazyk

Kateřina - praxe, držitelka licence pro práci ve fitness

Lucie - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství

Jakub - Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta managementu, obor ekonomie a management


Slavnostní předávání maturitního vysvědčení, třída 4. A (2010 - 2014).
Učebna výtvarné výchovy (středa 4. červen 2014).

 

Umístění absolventů našeho gymnázia na univerzity a vyskoké školy ve školním roce 2012/2013Umístění absolventů našeho gymnázia do lékařských, přírodovědných, technických a ekonomických oborů ve školním roce 2012/2013


Adam - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor hospodářská politika a správa

Nikola - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví

Markéta  - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Kristýna - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Petra - Ostravská Univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, Matematika a aplikace v ekonomii

Anna - Ostravská Univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, Německý a španělský jazyk

Nikol - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor chemie - biologie

Darina - Vyšší odborná škola SOKRATES Ostrava-Hrabůvka, pomaturitní studium anglického jazyka

Tereza  - Ostravská Univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, Anglický jazyk a literatura, psychologie

Ngan - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod

Su Won - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, obor veřejné finance

Přemysl - Praxe (práce v rodinné firmě)

Johana - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod

Aleš - Profesionální sportovec - lední hokej

Filip - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor hospodářská politika a správa

Tomáš - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Bruno - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Tadeáš - Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky, obor Aplikovaná informatika

Petra - Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor zdravotnický záchranář

Eva - Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Všeobecné lékařství

Filip - Ostravská Univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, chemie – biologie

Leona - Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Zubní lékařství

Nicola - Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Zubní lékařství

Jan - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor finance

Lucie - Metropolitní Univerzita Praha, Mezinárodní vztahy a evropská studia

Kristýna - Ostravská Univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, biologie – geografie

Jan - Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky, obor Aplikovaná informatika

Stanislav - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor hospodářská politika a správa

Kateřina - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor hospodářská politika a správa

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům třídy 4. A (2009-2013).

 

Umístění absolventů našeho gymnázia na univerzity a vyskoké školy ve školním roce 2011/2012

Umístění absolventů našeho gymnázia do přírodovědných, technických, ekonomických a humanitních oborů ve školním roce 2011/2012Lucka - Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta podnikohospodářská, obor podniková ekonomika a management

Hanka - České vysoké učení technické Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Petr - Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor obecná fyzika

Veronika - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor farmacie

Karolína - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, obor veterinární hygiena a ekologie zvířat a welfare

Tonka - Vysoké učení technické Brno, Fakulta chemická, obor chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Karel - Vysoké učení technické Brno, Fakulta informačních technologií, obor informační technologie

Hanka - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství

Denisa - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor zdravotní laborant

Katka - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor porodní asistence

Honza - Ostravská univerzita Ostrava, fakulta filologie, obor polský jazyk a literatura

Danka - Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika

Michal - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor ekonomika a management - ekonomika podniku

Seba - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Fakulta stavební, obor stavební inženýrství

Vojta - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor hospodářská politika a správa - ekonomická žurnalistika

Vašek - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, obor geologické inženýrství - geovědní a montánní turismus

Honza - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, obor geologické inženýrství - geovědní a montánní turismus

Martin - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, obor geologické inženýrství - geovědní a montánní turismus

Ondra - Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor obecná historie

Lenka - Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta, obor psychologie-arteterapie

Míša - VŠ Karla Engliše Ostrava - Bezpečnostně právní studia, obor bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Míša - Jazyková škola Glossa Praha - pomaturitní studium angličtiny, španělštiny a ruštiny 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům třídy 4. A (2008-2012).
 


Umístění absolventů našeho gymnázia na univerzity a vyskoké školy ve školním roce 2010/2011

 

 

 

Umístění absolventů našeho gymnázia do přírodovědných, technických, ekonomických a humanitních oborů ve školním roce 2010/2011

 

 

Michal - Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, obor anglistika-amerikanistika

Lucie - Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta

Tomáš - Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta chemické technologie, obor syntéza a výroba léčiv

Matěj - Vysoké učení technické Brno, Fakulta chemická, obor spotřební chemie, specializace chemie pro medicínské bionanotechnologie

Václav - Vysoké učení technické Brno, Podnikatelská fakulta, obor ekonomika a procesní management

Tomáš - Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství

Václav - Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor japonská a anglická filologie

Veronika - Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor aplikovaná chemie

Tomáš - Univerzita Palackého Olomouc, Právnická fakulta

Michaela - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství

Lucie - Ostravská univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, obor systematická biologie a ekologie

Petra - Ostravská univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, obor biologie-chemie

Martina - Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, obor filozofie

Lucie - Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, obor český jazyk – dějepis

Jana - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, bakalářský program Specializace ve zdravotnictví, obor zdravotní laborant

Martin - VŠB Ostrava – Technická univerzita, fakulta systémového inženýrství, obor informační a komunikační technologie

Jakub - VŠB Ostrava – Technická univerzita, fakulta systémového inženýrství, obor informační a komunikační technologie

Veronika - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor ekonomika a management

David - Vysoká škola podnikání Ostrava, obor ekonomika a management

Tomáš - Vyšší odborná škola publicistiky v Praze, obor audiovizuální a digitální média (neuspěl na Katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, příští rok to zkusí znovu)

Jan - Jazyková škola Hello language school, Ostrava, pomaturitní studium (neuspěl na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, příští rok to zkusí znovu)

Jan - Jazyková škola Cloverleaf, Ostrava, pomaturitní studium (neuspěl na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, příští rok to zkusí znovu)

Jan - Jazyková škole Miramare, Ostrava, pomaturitní studium (nepodával si přihlášku na univerzitu či vysokou školu)

Marek - zaměstnání (nepodával si přihlášku na univerzitu či vysokou školu, podniká v oblasti digitálních technologií)


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům třídy 4. A (2007-2011).