Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019


LISTINA VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přijímací řízení na školní rok 2018/2019.

Pořadí

Kód žáka
   (evidenční číslo přihlášky)  

Stav

 
 

1.

110

Přijat

 

2.

102

Přijat

 

3.

107

Přijat

 

4.

109

Přijat

 

5. - 7.

116

Přijat

 

5. - 7.

105

Přijat

 

5. - 7.

111

Přijat

 

8.

104

Přijat

 

9. - 10.

101

Přijat

 

9. - 10.

114

Přijat

 

11.

108

Přijat

 

12.

106

Přijat

 

13.

112

Přijat

 

14.

113

Přijat

 

15.

103

Přijat

 

16.

117

Přijat

 

17. - 18.

119

Přijat

 

17. - 18.

115

Přijat

 

19.

118

Přijat

 


NEPŘIJATÝM uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

 

Bodové hodnocení prvního přijatého uchazeče: 150
Bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče: 59 (redukované hodnocení – žák cizinec)

 

V Ostravě-Hrabůvce dne 27.04.2018

PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová
ředitelka školy

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podle § 60g odst. 6, školského zákona odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?