12. Závěrečná ustanovení


 
Závěrečná ustanovení

Ustanovení školního řádu jsou účinná také na všech akcích organizovaných školou.

Tento školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 08. 2017 a Školskou radou.

Účinnost školního řádu: od 01. 09. 2017

PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová
ředitelka školy