Život ostravských chacharů na divadelních prknech


Život ostravských chacharů na divadelních prknech

Dne 19.4. 2018 proběhlo v Komorní scéně Aréna představení s názvem Chacharije a zúčastnili se ho také někteří naši studenti. Děj se odehrává roku 1932 na haldě a v ulicích tehdejší hornické Ostravy.

Celá hra byla složena ze scének, ve kterých vystupovaly osoby z různých společenských vrstev a také odlišných národností, přičemž obyvatelé Ostravy z nižších vrstev používali typickou chacharskou češtinu, kterou herci ve svých rolích podali velmi vtipně a výstižně.

Ačkoli dialektové hlášky člověka dokázaly rozesmát, celkový dojem z představení hlavně v první části se mi zdál poněkud nezáživný a pro mladého člověka dnešní doby často též těžko pochopitelný.

Výkon herců, hlavně po po stránce herecké a práce s jazykem, bych tedy zhodnotil pozitivně, avšak celkové hodocení z mého pohledu, studenta 1.ročníku, bude asi jiné než jaké vychází v pochvalných recenzích kulturních rubrik. Teprve z recenzí se dovídáme o souvislostech hry, které pro nás mladší nejsou známy.

Adam Ciner, student 1. A


07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?