Aktuální dění v každodenní výuce

23.2.2022

Co znamená studovat Gymnázium EDUCAnet? Například neučit se jen pro výuku samotnou. Rozvinuté kritické myšlení, umění využít nabyté znalosti v praxi a umět pracovat s informacemi. To jsou dnes klíčové kompetence úspěšného absolventa gymnázia!

Proto naše výuka často reflektuje i aktuální dění, což si dnes opět mohli vyzkoušet i studenti 3. ročníku v hodině ekonomie. Jaké budou dopady ukrajinské krize na světovou ekonomiku? Jak konkrétně fungují mechanismy sankcí vůči Rusku a jaký budou mít dopad na každodenní ekonomickou realitu států i jednotlivců? To museli třeťáci pod vedením vyučující zjistit.

Vyhledávali jsme informace na webu, sledovali příspěvky ekonomů, vedli diskusi a hodnotili konkrétní dopady sankcí pro obě strany. Ekonomické poučky jsme se proto nenaučili nazpaměť, naopak jsme jim skutečně porozuměli a uvedli je do praxe na konkrétních příkladech, v souvislostech se světem kolem nás!

Chcete i Vy studovat kvalitní gymnázium, díky kterému na univerzitě i v životě uspějete? Ještě máte čas! Přihlášky je možné podávat do 1. března. Více informací naleznete v našem ROZCESTNÍKU PRO UCHAZEČE.