Den jazyků

10.10.2022

I na EDUCAnetu se konala akce s názvem Den jazyků! Jak tento den probíhal? Byli jsme
rozděleni do několika družstev a každé družstvo navštívilo stanoviště, které ověřovala naše
jazykové schopnosti. Jedna z aktivit se týkala zajímavostí o evropských zemích, jiná zase
poznávání jazyků, hádanek v angličtině. Nakonec jsme se všichni sešli v hale školy a
vyhlásilo se vítězné družstvo, jež získalo nejvíce bodů.

Linda Grycová a Patrik Tomášek, 2.A