Krajské kolo biologické olympiády

6.4.2022

Dne 25.3. jsem se zúčastnila krajského kola biologické olympiády, které se konalo v Ostravě -Porubě. Tento ročník s názvem Drž si balanc! aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě se po dlouhé době od počátku pandemie poprvé opět konal prezenčně. Nejprve jsme byli seznámeni s komisí a bylo nám uděleno pořadové číslo. Poté si nás rozdělili do menších skupin a pustili jsme se do plnění našich úkolů. Nejprve jsme museli absolvovat test, který prověřoval znalosti z oblastí jako genetika, ekologie, antropologie a mnoha dalších. Pro praktickou část si nás komise rozdělila do ještě menších skupinek. V rámci těchto skupinek nás čekalo zkoumání zásaditosti a kyselosti roztoku pomocí indikátoru. Rovněž jsme museli zodpovědět testové otázky týkající se biochemických dějů. Následovala kratší přestávka a poté jsme se vrhli na další část olympiády. Ta se týkala vylučovací soustavy a homeostázy. K této části nám organizátoři připravili řez vepřové ledviny, sloužící jako pomůcka při popisu obrázku. Další praktická část zahrnovala poznávačku přírodnin, živočichů a tzv. speciální poznávačku. Speciální poznávačka byla opravdu oříšek, byla věnována poznávání z mikroskopického preparátu nebo porovnávání kosti hraboše a lidské kosti. V poslední části olympiády jsme se zaměřili na test týkající se Hardyho –Weinbergův zákonů, na genetiku populací, genetiku krevních skupin či gonozomálních nemocí. Po všech těchto částech nás čekalo vyhodnocení soutěže. I když jsem se neumístila na předních příčkách, tak jen samotná účast pro mě byla velkou zkušeností, na kterou jen tak nezapomenu.

Veronika Střebovská, studentka 4.A