Krajské kolo biologické olympiády

31.3.2023

Jakožto student 2. ročníku gymnázia jsem se dne 31. 3. zúčastnil krajského kola 57. ročníku biologické olympiády ve středisku volného času Korunka v Ostravě, Porubě, na které jsem postoupil ze školního kola. Olympiáda se skládala z mnoha tematických okruhů nejen z oblasti biologie, ale i zeměpisu či chemie. Všichni soutěžící začali klání společně velkým testem, který trval 45 minut. Následně jsme se rozdělili na skupiny a pustili se do vyplňování tří laboratorních cvičení, která se zabývala rostlinami, živočichy a  jejich způsobem lovu. Po splnění laboratorních cvičení jsme se dostali do poslední části olympiády – tzv. poznávačky. Poznávačka byla zaměřena jak na rostliny tak na živočichy nejen z našich luhů a hájů.

Celou akci ukončilo vyhlášení výsledků. I když jsem se neumístil podle mých představ, musím říct, že jsem si olympiádu velice užil a už teď se těším na další ročník!

Denis Paškov, student 2. ročníku

←  Novinky