Krajské kolo Biologické olympiády

28.5.2021

V úterý 27. 4. 2021 jsem se zúčastnila krajského kola Biologické olympiády.  Krajské kolo se skládalo z pěti částí. První část se týkala testu všeobecných biologických znalostí. Následoval poznávací test, jenž spočíval v rozpoznávání třiceti organismů a biologických objektů. Zajímavá byla i část praktická, zaměřená na téma Obrana organismů.

Olympiáda pro mě byla skvělou zkušeností, dozvěděla jsem se hodně zajímavostí a získala jsem mnoho nových znalostí.

Aneta Lerchová, studentka 1.A