Krizové opatření o omezení provozu škol

3.11.2020

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující: 

U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o., tudíž dále pokračuje v realizaci interaktivní online výuky. Studenti pracují podle běžného rozvrhu s využitím nástrojů Google Suite.

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 2. listopadu do 20. listopadu  zde:https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1112.pdf