Lekce informačního vzdělávání

5.10.2022

Dne 5.10. 2022 studenti prvního ročníku navštívili Knihovnu města Ostravy, pobočku na ulici Dr.
Martínka. Na této pobočce nás přivítala velmi milá paní knihovnice, která nám vysvětlila vše ohledně
chodu knihovny. Dověděli jsme se, kolik poboček v Ostravě knihovna má, seznámili jsme se s oddíly
knihoven, dostali jsme informaci o tom, jakou největší a nejmenší knihu tato knihovna vlastní. Také
jsme měli možnost prohlédnout si literaturu pro nevidomé a prozkoumat tak Brailleovo písmo a
následně probádat celou knihovnu. Po zjištění, že jsou knihy rozděleny podle žánrů, jsme se s chutí
všichni vydali do různých oddělení podle toho, co vyhledáváme, např. poezii, encyklopedie,
cizojazyčné knihy. Žákům se návštěva velmi líbila a určitě byli všichni obohaceni o nové informace.
Budeme se těšit na další návštěvu.

Vanesa Mikulcová, 1.A