Olympiáda z anglického jazyka

23.1.2020

V pátek 17. 1. 2020 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, ve kterém soutěžili
v jednotné kategorii žáci 1., 2. a 3. ročníku našeho gymnázia. Celkem se zúčastnilo 18 žáků.
Olympiáda probíhala písemnou formou a byla složena z úloh, které zčásti tvoří oficiální
Cambridgeskou zkoušku FCE, odpovídající úrovni jazyka B2. Konkrétně si žáci vyzkoušeli úlohy
testující poslech, čtení a užití jazyka (Listening, Reading and Use of English).
Nejúspěšnějším studentem se stal Tomáš Magera z 2.A. Druhé a třetí místo obsadili žáci 1.A, Matěj
Macura a Viktor Michna, kteří také dostáhli velmi dobrého výsledku.
Okresní kolo se bude konat 4. února 2020.
Všem žákům děkuji za jejich účast a přeji mnoho úspěchů v dalším studiu anglického jazyka.

Mgr. Lucie Kielarová, vyučující anglického jazyka a literatury