PITVA SRDCE

4.4.2018

V dnešní hodině přírodopisného semináře jsme prováděli pitvu prasečího srdce. Abychom tuto práci byli schopni provést, měli jsme za úkol zhlédnout krátké video, kde byl postup přesně vysvětlen.

Nejdříve jsme se rozdělili do skupin po čtyřech. Poté jsme si připravili pracovní prostředí – igelit na lavici, rukavice, skalpel, pinzetu a nůžky. Paní profesorka nám při rozdávání srdcí všem ukázala vnější stavbu srdce – levou komoru, levou síň, pravou komoru a pravou síň. Dále jsme při vnějším zkoumání mohli vidět poloměsíčité chlopně, aortu, plicní kmen a dutou žílu.

Pitva byla velmi zajímavá, jelikož prasečí srdce je velmi podobné lidskému.

Kateřina Slaná, studentka 3. A