Povídání o Slunci

21.4.2021

V pondělí 19. 4. 2021 se žáci 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili zajímavé přednášky o Slunci. Přednášku nám srozumitelně odprezentovala paní Martina Pavelková, která pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR.

Hlavní pracovní náplní paní Pavelkové je fotografické i vizuální pozorování Slunce a předpovídání sluneční aktivity, která významně ovlivňuje život na naší planetě. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o Slunci, jeho vzniku a také o jeho zániku v daleké budoucnosti. Vyprávěla nám o nejkrásnějším projevu sluneční aktivity, o polární záři, která byla před lety vědci zpozorována dokonce i v České republice.

Všechny tyto získané informace nám nepochybně pomohou při studiu fyziky nebo zeměpisu. Byli jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit zajímavé přednášky i v této nelehké době.

Monika Míčková, studentka 1.A