Projekt Do Německa na zkušenou

11.11.2022

Zapojili jsme se do projektu s názvem Do Německa na zkušenou, který doplňuje výuku
německého jazyka o interaktivní prezentace
, nabízí možnosti studijních, dobrovolnických a
pracovních pobytů v německy mluvících zemích
a zprostředkovává informace o dalších
vzdělávacích projektech v Německu. Studenti získají rady a tipy, jak se zorientovat v široké
nabídce stipendií, které instituce na Česko-německém poli nabízí. Projekt přispívá k budování
kladných vztahů studentů nejen k německému jazyku, ale také k Německu a jeho kultuře.

Mise projektu – Přispívat nadále k budování kladných česko-německých vztahů
prostřednictvím interkulturní výměny, poukazovat a propojovat přes společné národní
hodnoty. 

Motto projektu – Vycestuj, Prezentuj, Motivuj!