Učení němčinky prožitkem s virtuální realitou

19.4.2022

Vyzkoušeli jsme si výuku němčinky s virtuální realitou.

Jak to probíhalo? Nasadili jsme si brýle, do kterých byla puštěna simulace. Mohli jsme si zvolit z pestré nabídky konverzačních témat – např. na letišti, ve vlaku, seznamování, nákup v obchodě atd. Vše bylo úžasně reálné. Reagovali jsme na scénáře, naše odpovědi byly zpracovávány a vyhodnoceny umělou inteligencí, která nám okamžitě předala zpětnou vazbu.

Učení se mluvit německy tímto způsobem mně připadá zábavnější a rychlejší. Každý student si s virtuální realitou vyzkoušel své znalosti konverzace v oblastech každodenního života a získal nové kompetence v oblasti komunikace, spolupráce a kreativity. Živě konverzovali i ti z nás, kteří se zdráhali mluvit. Díky virtuální realitě překonali tuto bariéru.

Všichni jsme byli nadšení, velmi nás to bavilo a taky jsme se hodně nasmáli. Pohled na spolužáky užívající si virtuální realitu s němčinou byl zábavný. Student byl najednou zcela ponořen do simulovaného prostředí a měl dojem, že se v něm reálně nachází. Divoce konverzoval německy a u toho se legračně pohyboval. Pobavili se tedy všichni, i diváci.

Mně osobně se toto ozvláštnění a obohacení výuky velice líbilo. Lépe se učíme skrze zkušenost. Už se těším na další využití virtuální reality v němčince – při výuce reáliích německy mluvících zemí si prý vše budeme prohlížet ve virtuální realitě prostřednictvím 360° videí.

Michaela Gluchová, studentka 3.A