Výuka bezpečnosti v kyberprostoru

12.5.2023

Na Gymnáziu EDUCAnet Ostrava se stále a intenzivně zabýváme internetovou bezpečností. Ve třetím ročníku jsme studenty pověřili přípravou krátkých prezentací na různá témata z oblasti internetové bezpečnosti, které následně prezentovali svým spolužákům. Výběr témat zahrnoval například Kyber stalking, Kyber šikanu, Hatespeech a Cancel culture. Samotné prezentace byly doprávezny i diskusemi, ve kterých studenti přispěli vlastními postřehy, což přineslo do hodiny interaktivitu a aktivní zapojení studentů.

Naše škola také aktivně využívá internetové kurzy, zejména od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), a snaží se studentům poskytnout komplexní znalosti a dovednosti v oblasti internetové bezpečnosti, aby se dokázali chránit a využívat internet bezpečně a zodpovědně.

←  Archiv