Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Úvod

Email Tisk PDF

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

(zkrácený název Škola 3. tisíciletí)
Výzva v rámci operačního programu Moravskoslezského kraje "Vzdělání pro konkurenceschopnost".

EDUCAnet – soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o., zahajuje v rámci výzvy operačního programu Moravskoslezského kraje „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ práce na projektu E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí (zkrácený název Škola 3. tisíciletí), jehož cílem je vytvořit výukové e-learningové weby pro anglický jazyk, biologii, dějepis a zeměpis. Cílem tohoto projektu je zefektivnit výuku a individuální přípravu žáků, kteří budou do tvorby výukových webů rovněž aktivně zapojeni. Výsledky této činnosti budou moci být využívány nejen v kmenové škole, nýbrž ve všech středních školách Moravskoslezského kraje, kterým budou plně k dispozici. Práce na projektu byly zahájeny ve středu 18. listopadu. Předpokládané datum ukončení projektu je 31. 12. 2011

Úvodní stranku projektu 3. tisíceletí naleznete zde


E - LEARNING - JEHO VYUŽITÍ A ROZSAH NA GYMNÁZIU

Jsme si samozřejmě vědomi, že opěrným pilířem výuky ve všech předmětech zůstává a zůstane navzdory všem technickým vymoženostem osobnost učitele. Jen vzdělaný, charizmatický a nadšený pedagog, který svým oborem žije, dokáže strhnout a zaujmout své studenty. Naším cílem však je, aby učitelům a studentům v procesu učení a osvojování vědomostí významnou měrou pomohla i moderní technika.

E - learning znamená efektivní využívání informačních technologií v procesu vzdělávání. Na naší škole se kombinuje s dalšími metodami a formami výuky.

Možnosti využití:

 • elektronické učebnice do humanitních i přírodovědných předmětů
 • výukové weby vyučujících
 • využití internetu v různých předmětech
 • názorná výuka – demonstrace obrazových materiálů pomocí dataprojektoru na interaktivní tabuli
 • zasílání vypracovaných domácích úkolů učiteli
 • individuální komunikace učitel – žák
 • žákovské prezentace učiva
 • prověřování znalostí, interaktivní testy
 • rozšiřující učivo pro talentované žáky
 • domácí příprava u nemocných žáků
 • využití cizojazyčných webů a chatů ve výuce cizích jazyků
Navigace: Home