Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Úvod do biologie člověka

Email Tisk PDF

Zařazení člověka do systému je založeno na studiu jeho tělesných vlastností. Člověk je podle současného biologického systému zařazován do následujících taxonů: doména Eukarya, říše Živočichové (Animalia), kmen Strunatci (Chordata), podkmen Obratlovci (Vertebrata), třída Savci (Mammalia), řád Nehetnatci (Primates) a nadčeleď Hominoidea.

 
Růst lidského jedince je umožněn dělením buněk, zvětšováním buněk a nárůstem mezibuněčné hmoty. Hlavní složky celého růstu lidského jedince se zakládají již v embryonálním vývoji - vajíčko splyne se spermií, vzniká zygota (buněčný základ každého organismu), ze zygoty se vyvíjí zárodek (embryo). Zárodečné (embryonální) období trvá 8 týdnů (na konci 8 týdne měří embryo kolem 28 mm). Následuje plodové (fetální) období, které je ukončeno porodem po 9 měsících (10 lunárních měsíců) celého těhotenství. Zárodečné a plodové období jsou označovány pojmem prenatální období. Průměrná porodní hmotnost je v ČR u dívek 3,3 - 4 kg, u chlapců 3,6 - 7 kg. Průměrná porodní výška je 50 - 51 cm.

Průměrná plocha (povrch) lidského těla spadá do intervalu 1,75 až 1,9 m2.

Základní pojmy používané v biologii člověka

 • Norma - soubor nejčastěji se vyskytujících znaků (např.: dvojité esovité zahnutí páteře).
 • Odchylka (varieta) - je stále funkčně plnohodnotná odchylka, obvykle se dědí (např. ploché nohy, skolióza ad.).
 • Anomálie - větší odchylka od normy, která již může vést ke změně určité funkce (např. cukrovka (diabetes), špatná funkce štítné žlázy ad.).
 • Malformace, vrozené vady - leží na hranici anomálie - obvykle postihují více orgánových systémů (klinické syndromy)

 Konstituční typy člověka

 • Leptosomní typ - má úzké, štíhlé končetiny, protáhlý obličej, gracilní a štíhlá postava, plochý hrudník.
 • Pyknický typ - má zakulacený a široký obličej, soudkovitý hrudník, krátké končetiny, zaobalenou postavu.
 • Atletický typ se vyznačuje mohutnou kostrou a mohutně vyvinutým svalstvem.

(Pouze 2/3 obyvatelstva lze přiřadit k jednomu z uvedených typů, zbývající se pak prolínají).

Opakovací otázky:

 1. Čím je umožněn růst lidského organismu?
 2. Stručně charakterizujte leptosomní, pyknický a atletický typ.
 3. Vysvětlete pojmy:
 • odchylka
 • anomálie
 • malformace.
Navigace: 3. ročník Úvod do biologie člověka