Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

4. ročník

Email Tisk PDF

Biologie 4. ročníku je zaměřena podle tematického plánu učiva biologie korespondující s ŠVP "S notebookem do školy" na tyto tematické celky:

  1. Buněčná biologie - opakování struktury a funkce buněk prokaryotického a eukaryotického typu; prohlubování znalostí v oblasti buněčné biologie rovněž koresponduje s požadavky fakult lékařského, farmaceutického a přírodovědného zaměření pro předmět biologie. 
  2. Molekulární biologie buňky - v této sekci je důraz kladen na pochopení principů přenosu genetické informace na úrovni buňky. Ve vybraných kapitolách (transkripce a translace) jsou rovněž zahrnuty aktualizované údaje z LF UP v Olomouci.
  3. Dědičnost - sekce obsahuje jednotlivé kapitoly v rámci středoškolské genetiky.
  4. Ekologie, ochrana přírody - závěrečné kapitoly učiva 4. ročníku jsou věnovány tématům EVVO v biologii. Sekce zároveň obsahuje pasáže učiva korespondující s výukou ekologie ve středoškolské biologii.
Závěrečná část sekce 4. ročníku obsahuje vybrané doplňkové informace.
Navigace: 4. ročník