Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Třída: Rosopsida (Dvouděložné)

Email Tisk PDF
Specifické znaky rostlin podtřídy: Rosopsida 
 1. Tyto rostliny zahrnují byliny a dřeviny. 
 2. Klíčí obvykle dvěma dělohami.
 3. Jejich květy jsou cyklické - pravidelné a souměrné obvykle pětičetné.
 4. Květní obaly jsou rozlišené na kalich a korunu.

Čeleď: Pryskyřníkovité  (Ranunculaceae)

 • převážně byliny;
 • jsou bohaté na alkaloidy;
 • mají oboupohlavné květy;
 • květní obaly mohou být rozlišené i nerozlišené;
 • plody jsou nejčastěji měchýřky nebo nažky;

Mezi nejvýznamnější zástupce patří:

a) z okrasných:

 • hlaváček jarní (žlutý květ);
 • koniklec obecný (chráněný); 

b) z plevelů:

 • pryskyřník prudký;
 • pryskyřník plazivý;
 • hlaváček letní  (červený květ);

c) z planě rostoucích:

 • sasanka hajní;
 • orsej jarní;
 • blatouch bahenní;                                       
 • koniklec luční (chráněný);
 • jaterník podléška.

Čeleď: Růžovité (Rosaceae)

 • většinou dřeviny;
 • květy jsou oboupohlavné, paprsčitě symetrické;
 • obsahují vonné silice;
 • plodem je nejčastěji  měchýřek, nažka, malvice a peckovice;

Mezi nejvýznamnější zástupce patří:

a) z hospodářsky významných:

 • jabloň;
 • hrušeň;
 • třešeň;
 • meruňka;                                     
 • broskvoň;
 • mandloň;
 • jahodník;
 • ostružiník;
 • maliník;

b) z okrasných:

 • růže;

c) z planě rostoucích:

 • kontryhel lékařský;
 • jeřáb obecný;
 • růže šípková;                                  
 • kuklík městský.

orsejsasanka1 

Obrázek č. 1 Orsej jarní. (Foceno v květnu 2008; oblast Morávka), obrázek č. 2 Sasanka hajní. (Foceno v květnu 2008; oblast Morávka)

 

                                           kontryhelhrusen

Obrázek č. 3 Kontryhel lékařský. (Zdroj: http://www.novyobzor.cz), obrázek č. 4 Hrušeň obecná. (Zdroj: http://turista.ub.cz)

Čeleď: Mákovité (Papaveraceae)

 • oboupohlavné květy;
 • mají mléčnice a olejnatá semena;
 • obsahují alkaloidy morfinového typu;
 •  plody tobolka a nažka;

Mezi nejvýznamější zástupce patří:

 a) z kulturních rostlin:

 • mák setý (Je zdrojem opia, které se získává z nezralých makovic. Opiové alkaloidy bývají často zneužívány jako drogy. Z opia lze například izolovat alkaloid morfin, jehož derivátem je známá návyková látka heroin). 
b) z planě rostoucích:
 • mák vlčí;
 • vlaštovičník větší (užívá se na léčbu bradavic);

vlastovicnikmak

Obrázek č. 5 Vlaštovičník větší. (Zdroj: http://www.celysvet.cz), obrázek č. 6 Mák vlčí. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org)

Čeleď: Bobovité (Fabaceae)

 • byliny i dřeviny;
 • květy jsou uspořádány v hroznu nebo v hlávce;
 • oboupohlavné květy;
 • symbióza s nitrifikačními (dusíkatými) bakteriemi, které vážou vzdušný dusík;
 • plodem je lusk;

Mezi nejvýznamější zástupce patří:

 a) z pěstovaných:

 • hrách setý;
 •  fazol obecný;
 • čočka jedlá; 
 • soja luštinatá;
 • semenice olejná;

b) z pícnin:

 • jetel plazivý;
 • jetel luční;
 • tolice vojtěška;

c) z bylin:

 • vikev ptačí;

d)  z dřevin:

 • trnovník akát (Původem z Mexika a Severní Ameriky). Opadané listí akátu vylučuje látky, které inhibují klíčení jiných druhů rostlin z tohoto důvodu je porost pod akáty chudý).

sojajetell

Obrázek č. 7 Sója luštinatá. (Zdroj: http://web2.mendelu.cz), obrázek č. 8 Jetel plazivý. (Foceno v červnu 2008; oblast Morávka)

Čeleď: Brukvovité (Brassicaceae)

 • většinou byliny;
 • hroznovité květenství;
 • květ oboupohlavný;
 • plody šešule, šešulka, struk a nažka;

Mezi nejvýznamější zástupce patří:

  a) ze záměrně pěstovaných:

 • brukev zelná a její vyšlechtěné odrůdy: zelí, kapusta, kedluben, květák, brukev řepka olejka; 
 • křen selský;

b) z planě rostoucích:

 • penízek rolní;
 • kokoška pastuší tobolka;
 • česnáček lékařský;

vikev_pta_2kokoska_pastusi_tobolka

Obrázek č. 9 Vikev ptačí. (Zdroj: http://www.wmap.cz), obrázek č. 10. Kokoška pastuší tobolka. (Zdroj: http://www.wmap.cz)

Čeleď: Miříkovité (Apiaceae)

 • byliny s lodyhami;
 • květenství složený okolík;
 • boupohlavné květy;
 • v oplodí a jiných částech rostliny se nachází siličné kanálky, které produkují typickou vůni;
 • jsou aromatické;
 • plodem je dvounažka;

Mezi nejvýznamější zástupce patří:

a) z pěstovaných:

 • mrkev obecná;
 • petržel zahradní;
 • kopr vonný;
 • kmín kořenný;

 b) z planě rostouích:

 • bršlice kozí noha;
 •  bolševník obecný;
 • bolehlav plamatý (prudce jedovatý);
 • bedrník obecný (léčivka);

koprpetrzel

Obrázek č. 11 Kopr vonný. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org), obrázek č. 12 Petržel zahradní. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org)

 bolbrslice

Obrázek č. 13 Bršlice kozí noha. (Zdroj: http://www.flaeming.net), obrázek č. 14 Bolehlav plamatý. (Zdroj: http://botanika.wendys.cz)

Čeleď: Hluchavkovité (Lamiaceae)

 • byliny se čtyřharnnými stonky a vstřícnými listi;
 • výskyt: teplé a suché oblasti;
 • mnohé druhy produkují vonné silice;
 • sbírají se jako léčivé rostliny nebo jako koření;
 • mají oboupohlavné květy;
 • plodem je tvrdka;

Mezi nejvýznamnější zástupce patří:

a) z pěstovaných:

 • levandule lékařská;
 • šalvěj lékařská;
 • máta peprná;

b) z planě rostoucích:

 • hluchavka bílá;
 • hluchavka nachová;
 • šalvěj luční;
 • zběhovec plazivý;

levandule1hluch

Obrázek č. 15 Levandule lékařská. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org), obrázek č. 16 Hluchavka nachová. (Zdroj:http://cs.wikipedia.org)

Čeleď: Lilkovité (Solanaceae)

 • většinou byliny;
 • pro tyto rostliny je typická přítomnost jedovatých alkaloidů, např. nikotinu;
 • oboupohlavné květy;
 • plodem je tobolka nebo bobule;

Mezi nejvýznamnější zástupce patří:

a) z pěstovaných:

 • lilek brambor (Kromě podzemních hlíz je celá rostlina jedovatá);
 • rajče jedlé;
 • paprika roční;
 • tabák virginský;

b) z planě rostoucích: 

 • rulík zlomocný (Atropin);
 • mochyně židovská třešeň;

lileklampion

Obrázek č. 17 Lilek brambor. (Zdroj: http://leccos.com), obrázek č. 18 Mochyně židovská třešeň. (Zdroj: http://de.wikipedia.org)

Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae)

 • byliny i dřeviny (v tropických oblastech);
 • oboupohlavné květy;
 • květenství: úbor;
 • zásobní látkou není v tomto případě škrob, ale  polysacharid inulin;
 • typickým znamek jsou mléčnice;
 • plodem je nažka;

Mezi nejvýznamnější zástupce patří:

a) z pěstovaných:

 • slunečnice roční;
 • locika salátová;
 • jiřiny;
 • astry;

b) z planě rostoucích:

 • heřmánek pravý;
 • rmen rolní;
 • řebříček obecný;
 • kopretina bílá;
 • sedmirkáska obecná;
 • smetánka lékařská;

slunecnicehermanek

Obrázek č. 19 Slunečnice roční. (Zdroj: http://en.wikipedia.org), obrázek č. 20 Heřmánek pravý. (Zdroj: http://en.wikipedia.org)