Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Oomycety

Email Tisk PDF

Oddělení: Oomycety (Oomycota)

Oomycety jsou příkladem chromist, jejichž předkové ve vývoji pravděpodobně ztratili plastidy, a tedy schopnost fotoautotrofní výživy.
Tyto houbovité organismy mají mimořádně velkou přizpůsobivost k nejrozmanitějším ekologickým podmínkám. Žijí ve vodě i na souši, jsou to saprofytické (voda) nebo holoparazitické druhy (parazitují u vodních živočichů nebo na cévnatých rostlinách).
Jejich stélka je trubicovitá, hodně rozvětvená.

Vývojový cyklus oomycet

Vegetativní stadium tvoří vláknité mycelium:

 • v letní fázi – mycelium (podhoubí) obsahuje sporangia (výtrusnice), v nich se tvoří dvoubičíkaté zoospory, ze kterých klíčí nová vlákna, tzv. hyfy; 
 • v zimní fázipřevládá pohlavní proces – vytvářejí se gametangia - samčí pelatky, tedy mnohojaderná antheridia a samičí zárodečníky - oogonia, obsahující 1 nebo více oosfér; po oplození oosféry (vaječná buňka) se tato mění v tzv. odpočívající vaječné výtrusy - oospory. Oospory dávají vznik novým zoosporám nebo z nich vyrůstá nové mycelium s vlákny (hyfy).

Nejvýznamnější zástupci oomycet

 • Vřetenatka révová (Plasmopara viticola), obr. 1 – parazituje v listech vinné révy, do buněk vysílá krátké přísavky - haustoria; v důsledku infekce se tvoří hnědavé skvrny na svrchní straně listů a na spodní straně listů jsou bělavě moučné povlaky. Může napadat také bobule.
 • Plíseň bramborová (Phytophthora infestans), obr. 2 – původem z Ameriky, zavlečená do Evropy kolem roku 1830. Postihuje listy a hlízy lilkovitých rostlin; v červnu se na svrchní straně listů (vlhké a horké léto) tvoří tmavé skvrny, na rubní straně listů bělavé povlaky; hlízy se mění v hnědé suché útvary (tzv. „suchá hniloba brambor"). Napadené hlízy často obsahují, jako druhotnou infekci, mazlavou zapáchající hmotu - „tzv. mokrá hniloba brambor", způsobenou bakteriemi.

Vetenatka_rvov 

Obrázek č. 1 List vinné révy napadené vřetenatkou révovou. (Zdroj: wikipedie.en).

 plse_bramborov plse_bramborov1  
Obrázek č. 2 Listy lilku brambor napadené plísní bramborovou - vlevo a bramborové hlízy napadené plísní bramborovou - vpravo.

Opkaovací otázky:

 1. Popište vývojový cyklus oomycet.
 2. Charakterizujte oomycety, uveďte v jakých prostředích se vyskytují.
 3. Jak vzniká "mokrá" hniloba brambor?
 4. Na kterých částech rostlin nejčastěji parazituje plíseň bramborová?